BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machowiak Wojciech (Poznan School of Logistics)
Title
Crisis as a Consequence of Threats in the Holistic Concepts of Risk Management
Kryzys jako konsekwencja zagrożeń w holistycznych koncepcjach zarządzania ryzykiem
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 6 s., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Ryzyko, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Crisis situations, Risk management
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Sytuacje kryzysowe wydają się być naturalną potencjalną konsekwencją ryzyka podejmowanego w działalności gospodarczej. Pomimo to problematyka kryzysu rzadko występuje w ramach współczesnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Przedmiotem pracy jest analiza różnych standardów i koncepcji zarządzania ryzykiem pod kątem uwzględniania w proponowanych przez nie ramowych strukturach procesu zarządzania ryzykiem kryzysu, jako możliwego następstwa zrealizowania się ryzyka. Omówiono także zasadność odniesienia się do krytycznego skutku zagrożeń na etapie analizy i oceny ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Critical situations seem to be a kind of a "natural" potential consequence of risks taken in business activities. Nevertheless, this issue rarely appears in contemporary concepts of risk management. The paper includes a review of various risk management ideas and standards, considering the way how the problem is taken into account within proposed frame structures of the risk management process. The legitimacy of reference to critical risk impact at the stage of risk analysis and assessment of the risk management process is also discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BS 25 999, 2006/2007, Business Continuity Management Standard.
 2. COSO 2004, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa, PIKW.
 3. CSA, 2002, Risk Management: Guideline for Decision Makers; CSA Guideline; CAN/CSA-Q850-97 (R2009).
 4. FERMA, 2002, Standard zarządzania ryzykiem, www.theirm.org.
 5. Hopkin P., 2002, Holistic Risk Management in Practice; Whiterby&Co, London.
 6. ISO, 2007, Risk Management - Guidelines on principles and implementation of risk management; Draft of ISO 31000 standard, www.iso.org/rm, AS/?NZS, 2004, Risk Management, Australian/New Zealand Standard 4360.
 7. Kaczmarek B., 2004, Sytuacja kryzysowa a ryzyko w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - próba analizy teoretycznej; in: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko a bezpieczeństwo organizacji; TNOiK Bydgoszcz, 2004.
 8. Kaczmarek T.T., 2008, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne (wyd. trzecie rozszerzone), DIFIN, Warsaw.
 9. Lam J., 2003, Enterprise Risk Management. From Incentives to Controls, John Wiley & Sons, Hoboken New Jersey.
 10. Machowiak W., 2007, Critical risk impact in risk management, LogForum, Vol. 3., No 3.
 11. Machowiak W., 2008, The critical approach to risk assessment - making the risk impact analyzable, 2nd European Risk Conference, Milan.
 12. Rudnicki R. 2004, Wyznaczanie parametrów ryzyka: skutku i prawdopodobieństwa, http:/rudnicki.com.pl/pub/RM_04.pd/.
 13. Sadgrove K., 2005, The Complete Guide to Business Risk Management, Second Edition, Gower Publishing Ltd, Aldershot.
 14. Zakrzewska-Bielawska A. 2008, Zarządzanie w kryzysie, in: Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (ed.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw.
 15. Zawiła-Niedźwiecki J., 2008, Ciągłość działania., in: Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (ed.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu