BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidoruk Grzegorz (Politechnika Warszawska), Lewczuk Andrzej (Politechnika Warszawska), Gawkowski Piotr (Politechnika Warszawska), Ciostek Piotr (Politechnika Warszawska)
Title
Wykorzystanie Wolnego Oprogramowania w systemie informatycznym oddziału chirurgii
Using Open Source Software in IT system for surgery department
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 153-163, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, Techniki informacyjne, Medycyna, Otwarte oprogramowanie
Computer system, Information techniques, Medicine, Open source
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprojektowany i zrealizowany system informatyczny na analizowanym oddziale przynosi następujące korzyści: Szybkie i efektywne generowanie raportów o stanie kolejki oczekujących i wykonanych zabiegach. Raporty są generowane na bieżąco, na podstawie zebranych przez system danych. W każdej chwili działania systemu można wygenerować raport za aktualny miesiąc oraz za dowolny poprzedni. Zmniejszenie administracyjnej pracy lekarzy podczas przygotowywania protokołu operacji. Zamiast edytować szablon protokołu w edytorze tekstów wystarczy do już zebranych danych osobowych dopisać w specjalnych formularzach informacje o przeprowadzonej operacji. Tak zebrane dane są gromadzone w bazie danych i mogą być prezentowane w formie gotowej do wydruku. Przejrzystość kolejki oczekujących oraz dostępność do danych o pacjentach. W każdej chwili można wyszukiwać osoby zarejestrowane w systemie po dowolnych kryteriach, takich jak: dane osobowe pacjenta, data rejestracji w systemie, lekarz wprowadzający, lekarz prowadzący, rozpoznanie chorobowe, tryb (pilność) przypadków. Jednolita wersja planu operacyjnego - jest tylko jedna i zawsze aktualna wersja tego planu, dostępna natychmiast po wprowadzeniu zmian. Nie ma potrzeby informowania i przekazywania drogą mailową lub osobistą nowego planu po każdej w nim zmianie. (abstrakt oryginalny)

This work presents the information system based on Open Source components implemented as WWW application at the Institute of Computer Science of Warsaw University of Technology as a part of engineering degree project. Its functionality was developed together with the Department of General and Vascular Surgery, 2nd Medical Faculty, Warsaw Medical University. The system was successfully deployed and it is used in everyday tasks of the Department. The functional assumptions, basic modules and technologies are described as well as some experiences of system usage through more than 3 years of its usage in the Department are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Barnett R.C., APACHE. Zabezpieczanie aplikacji i serwerów WWW, Helion, Gliwice 2007.
  2. Darie C., Brinzarea B., AJAX i PHP Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych, Helion, Gliwice 2006.
  3. Fowler M., UML w kropelce, Oficyna Wydawnicza LTP, Warszawa 2005.
  4. Meloni J.C., PHP, MySQL i Apache dla każdego, Helion, Gliwice 2005.
  5. Shiflett Ch., PHP. Bezpieczne programowanie, Helion, Gliwice 2006.
  6. Sidoruk G., System informatyczny oddziału chirurgii, praca inżynierska, Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu