BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeniowski Andrzej (Poznan School of Logistics)
Title
Shelf Ready Packaging in Consumers' Opinion
Opakowania gotowe na półkę w opinii konsumentów
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 2, 6 s., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Opakowania, Badanie opinii, Konsument
Packaging, Opinion research, Consumer
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W artykule przedstawiono ocenę konsumentów odnośnie opakowań gotowych na półkę, które są nową formą opakowań zbiorczych w handlu detalicznym. Scharakteryzowano postrzegalność opakowań SRP przez konsumentów, istotność cech tych opakowań na konsumentów, a także istotność informacji zamieszczonych na tych opakowaniach. Z opinii konsumentów wynika, że większość opowiada się za szerszym zastosowaniem opakowań gotowych na półkę. (abstrakt oryginalny)

In the article one presents consumer's opinion about shelf ready packaging (SRP) which are a new form of packaging in a retail trading. One characterized consumer's perception of SRP, the significance of its features for consumers as well as the essentiality of information displayed on these packaging. According to respondent's opinion the majority of consumers stand for large-scale application of shelf ready packaging. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ECR UK report, 2005, retail Ready Packaging, ECR UK 2005.
  2. IDS report, 2006, International Shelf Ready packaging, IDS 2006.
  3. Lotko A., 2006, Methods of building self service channels in customer service centres, Innovativeness in shaping the quality of goods and services, J. śuchowski, Radom University of Technology, Radom.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu