BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domański Roman (Poznan School of Logistics), Hadaś Łukasz (Poznan School of Logistics), Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics), Fertsch Marek (Poznan School of Logistics)
Title
Analysis of the Forrester Effect (Bullwhip Effect) in the Distribution Network - Conclusions from the "Beer Game" Simulation
Analiza zjawiska bicza Forrestera w sieci dystrybucji - konkluzje z symulacji "gra piwna"
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 2, 12 s., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Dystrybucja, Symulacja, Sieci dostaw
Supply chain, Distribution, Simulation, Supply networks
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Współcześnie obserwujemy wzrost rozmaitych form współpracy między przedsiębiorstwami, zróżnicowanych zarówno, co do stopnia integracji partnerów jak i intensywności kontaktu. Mimo to w dobie lokalnych i globalnych łańcuchów dostaw stare nawyki (atawizmy postępowania biznesowego) pozostają. Efekt byczego bicza (bicza Forrestera) występuje nieustannie z większą bądź mniejszą siłą w codziennej rzeczywistości gospodarczej. Paradoksalne jest to (samospełniające się proroctwo), iż chociaż mechanizm jego działania wydaje się być znany, to praktyka dowodzi, iż partykularne interesy partnerów (lokalne zwycięstwa) bardzo silnie wpływają na podejmowane decyzje. Wydaje się to jak najbardziej prawidłowe w dzisiejszych czasach na rynku, na którym toczy się totalna walka konkurencyjna. Tyle, że to, co korzystne dla jednego z ogniw łańcucha, może być wręcz zabójcze dla całej sieci dostaw (brak zwycięstwa zespołowego). Z jednej strony teoria, zaś z drugiej praktyka - własne badania zjawiska wśród amatorów oraz znawców problemu, stanowią przyczynek do wyprowadzenia wniosków płynących z analizy. Spostrzeżenia prezentowane są przez pryzmat psychologii ludzkiego działania (konieczność podejmowania decyzji), kwestii tak silnie wpisanej w naturę człowieka. Kanwę opracowania stanowią badania optymalizacji strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji, prowadzone przez autorów w ramach projektu naukowego Katedry Systemów Logistycznych. (abstrakt oryginalny)

We are currently witnessing an increase in various forms of cooperation between companies, both in terms of partner integration level and intensity of their contacts. However, although we are living in the age of local and global supply chains, we still stick to a range of old habits (business process atavisms). The bullwhip effect (the Forrester effect) constantly takes place in everyday business life, manifesting itself more or less powerfully. It seems paradoxical (a selffulfilling prophecy) that although the mechanism of the phenomenon appears to be known, practice proves that partners' particular interests (local wins) have a strong impact on decision-making. This seems to be nothing unusual given the contemporary market conditions and the ruthless competitive battle taking place. However, what is beneficial to one of the supply chain participants may be just lethal to the supply chain as a whole (lack of team wins). The theory on the one hand, the practice on the other - own studies of the phenomenon conducted among amateurs and experts in the area constitute a contribution to conclusions from the analysis. Insights are presented from the viewpoint of the psychology of human action (the need to make decisions) which is so strongly imprinted into human nature. The study is based on research into material streams optimization in the logistics of distribution conducted by the authors within the framework of a research project in the Department of Logistic Systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bobowska J., 2002, "Powstawanie efektu byczego bicza na przykładzie prostego łańcucha logistycznego", "Logistyka" magazine 6/2002, Institute of Logistics and Warehousing, Poznań.
  2. Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Domański R., 2007, "Optymalizacja strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji", research project by the Department of Logistics Systems of the Poznań School of Logistics, Poznań (unpublished).
  3. Rutkowski K., 2005, "Logistyka dystrybucji", Warsaw School of Economics - Oficyna Wydawnicza, Warsaw, chapter IV.
  4. Senge P.M., 2006, "Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się", Oficyna Ekonomiczna, Cracow, chapter III.
  5. Pluta-Zaremba A., 2009, "Efekt byczego bicza w łańcuchach dostaw", http://akson.sgh.waw.pl/~apluta/publikacje/ap-efekt_byczego_bicza.pdf.
  6. http://elettery.pl/archiwum/eletter.php?id=6993, "Jak ograniczyć efekt byczego bicza", March 2009.
  7. http://www.door.com.pl/manual_beer.pdf, "Gra piwna - podręcznik uczestnika", March 2009.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu