BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziaduch Izabela (Politechnika Wrocławska), Konkol Krystian P. (Politechnika Wrocławska)
Title
Wpływ przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych na efektywność łańcucha dostaw
The Influence of Logistics Firms on the Efficiency of Supply Chains
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 2, 10 s., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, Logistyka
Supply chain, Transport-forwarding enterprise, Logistics
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Tezą wyjściową artykułu jest, że firmy transportowo-spedycyjne, jako niezbędne ogniwo łańcuchów dostaw, mają wpływ na efektywność tych łańcuchów. Aby uzasadnić tą tezę z literatury przedmiotu wybrano mierniki i wskaźniki logistyczne za pomocą, których można ilościowo i jakościowo ocenić efektywność łańcuchów dostaw. Na tej podstawie zidentyfikowano czynniki, które wpływają na tą efektywność i wybrano z nich te, które są zależne od przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. Listę wybranych czynników poddano ocenie przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych sprawdzając trafność wyboru tych czynników, jak również ich ważność oraz poziom ich spełnienia przez firmy transportowo-spedycyjne, lub własne działy transportowe badanych przedsiębiorstw. Uzyskano w ten sposób listę czynników uszeregowaną według poziomu ważności ich oddziaływania na efektywność łańcucha dostaw z jednoczesną oceną poziomu ich spełnienia przez firmy transportowo-spedycyjne. (abstrakt oryginalny)

The initial thesis of the article is that logistics firms, being an essential part of any supply chain (SC), influence considerably its efficiency. To prove it, we have presented from bibliography some quantitative and qualitative logistics measures and indicators evaluating supply chain efficiency. Then, based on measures presented above, a list of factors influencing SC efficiency has been identified. Furthermore, we have narrowed down the selection to those influenced by logistics firms' services. The list of such identified factors has been then evaluated by manufacturing and trading enterprises - typical customers for logistic firms. They were asked to evaluate the importance of the identified factors for the supply chain efficiency and at the same time the level of the execution (fulfillment) of these factors by logistics firms, or their internal logistics departments. The results of these investigations are presented in the form of an ordered list of factors according to the level of its influence on the supply chain and the level of its fulfillment by logistics firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaik P., 2001, Logistyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Dziaduch I., Wpływ przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych na efektywność i skuteczność łańcucha dostaw. Praca dyplomowa Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
 3. Kisperska-Moroń D., 2006, Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 4. Krawczyk S., 2001, Zarządzanie procesami logistycznymi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Marciniak-Neider D., 2002, Zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym. w: Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Szczepaniaka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 243-278.
 6. Marszałek S., 2001, Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice.
 7. Mendyk E., 2002, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań.
 8. Nowicka-Skowron M., 200, Efektywność systemów logistycznych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Pfohl H.-Ch., 1998, Zarządzanie logistyką. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 10. Rydzkowski W. (red.), 2007, Usługi logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 11. Twaróg J., 2003, Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu