BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Zbyszko (Poznan School of Logistics), Bandosz Łukasz (Poznan School of Logistics)
Title
Benchmarking as an Instrument for the Management of Logistics Project Location in Urban Areas
Benchmarking jako narzędzie zarządzania lokalizacją inwestycji logistycznych w obszarach zurbanizowanych
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 2, 6 s., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Benchmarking, Logistyka, Inwestycje, Zarządzanie
Benchmarking, Logistics, Investment, Management
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W artykule wskazano metodę benchmarkingu, jako sposobu do poprawy konkurencyjności gmin. Część teoretyczna opisuje możliwości jakie daje władzom administracyjnym obszarów zurbanizowanych zastosowanie benchmarkingu do oceny i zwiększenia konkurencyjności swojego obszaru jako miejsca lokalizacji inwestycji logistycznych. W części praktycznej zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań narzędzi promocji, wykorzystywanych przez władze administracyjne oraz najwyżej ocenione oferty inwestycyjne spośród gmin województwa Wielkopolskiego. (abstrakt oryginalny)

The article discusses benchmarking as a method for improving the competitiveness of municipalities. The theoretical section outlines the possibilities which benchmarking offers to administrative authorities of urban areas with regard to the assessment and improvement of competitiveness of their respective areas being a prospective location for logistics projects. The practical section is focused on presenting results obtained in studies investigating promotional tools used by administrative authorities, and analysing the highest rated investment offers prepared by municipalities within the Wielkopolska province. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brilman J., 2002, Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, Warsaw.
  2. Budner W., 2007, Czynniki lokalizacji inwestycji a moŜliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce, in: Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 6(3) 2007, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
  3. Mikulski H., Mikulska A., 2006, Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem, in: Monitor Rachunkowości i Finansów, Warsaw 6/2006.
  4. Pawlak Z., 2004, Strukturwandel der Landwirtschaft in Westpolen in den Jahren 1991-2000, W: Strukturwandel in Ostdeutschland und Westpolen, Akademie für Raumforschung und Landesplanung - Arbeitsmaterial No.311, Hannover 2004.
  5. Reider R., 2002, Internal benchmarking - how to be the best and stay that way, The Journal of Corporate Accounting and Finance, 10/2002, Wiley Publications Inc..
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu