BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Richter Michael (Institut für Integrierte Produktion Hannover gemeinnützige GmbH), Potthast Jens-Michael (Institute of Integrated Production Hannover)
Title
Slight PPC Systems Adaption
Adaptacja systemów planowania i sterowania produkcją
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 1, 4 s., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Logistyka, Planowanie produkcji
Supply chain, Logistics, Production planning
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Konsekwencją niewystarczającego dostosowania systemów planowania i sterowania produkcją (PSP) do dynamiki zmian zachodzących w obrębie łańcuchów dostaw oraz wydziałów produkcyjnych przedsiębiorstw są niestety nie w pełni efektywne systemy sterowania w/w funkcjami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest z jednej strony nieznajomość związków przyczynowo-skutkowych, zachodzącymi pomiędzy istotnymi, zewnętrznymi czynnikami zmian i wewnętrznymi parametrami przedsiębiorstwa oraz z drugiej strony zbyt późne wdrażanie rozwiązań dostosowawczych, jak również niezbyt jasno dookreślone kompetencje dla ich wdrażania. Z tego tez względu najważniejszym wyzwaniem w tym zakresie stało się opracowanie metody dla adaptacji systemów PSP do dynamiki zmian, występujących w obrębie łańcuchów dostaw. Dla pokazania relacji pomiędzy sprawczymi czynnikami takiej adaptacji a istniejącymi parametrami wyjściowymi oraz dla identyfikacji możliwych i adekwatnych do potrzeb rozwiązań opracowano standardowy model adaptacyjny. Model ten zawiera metodę oceny potencjalnej możliwości wdrożenia określonych zmian pod względem nakładów i osiąganych korzyści. Schemat organizacyjny funkcjonowania modelu oraz instrukcja postępowania operacyjnego wspierają funkcję optymalnego kształtowania przedsięwzięć organizacyjnych w celu efektywnego dostosowania systemów PSP do relacji zachodzących zarówno w ramach wydziałów przedsiębiorstwa oraz w kontekście przebiegu określonych procesów wewnątrzzakładowych, jak i w obrębie całego łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

Logistics is a crucial issue for small and medium-sized enterprises (SME). Logistics constantly varying demands on a company require adjustments of its production planning and control systems (PPC systems) to the dynamic changes of supply chains under consideration of the company's work organization. The aim of the project 'PPC adaption' is to develop a simple method for adjusting a company's used PPC system to a constantly changing production and market environment. With the help of this system SME's are able easily to adapt their PPC systems to varying external and internal influences. Regardless of the company's type of PPC system, the result is applicable in every SME's. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nyhuis, P., Wiendahl, H.-P., 2009, Fundamentals of Production Logistics Theory, Tools and Applications, Springer Verlag.
  2. Ouali, K., Reinsch, S., Stürmann, J., 2006, Simulation-Based Production Planning Based on Logistic Monitoring and Risk Management Aspects, 3rd International CIRP Sponsored Conference.
  3. Wiendahl H.-P., 1997, Fertigungsregelung, logistische Beherrschung von Fertigungsabläufen auf Basis des Trichtermodells, Carl Hanser Verlag.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu