BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciechomski Wiesław (Poznań University of Economics, Poland; Poznan School of Logistics, Poland), Strojny Szymon (Poznań University of Economics, Poland; Poznan School of Logistics, Poland)
Title
Survey-Based Analysis of Criteria Applied by Retail Chains and Suppliers to Select Contracting Parties for Business Cooperation
Kryteria wyboru kontrahentów w ramach współpracy sieci handlowych z dostawcami w świetle badań ankietowych
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 1, 9 s., tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kontrahent, Sieci handlowe, Współpraca, Badania ankietowe, Kryteria wyboru dostawcy
Contractor, Chain stores, Cooperation, Questionnaire survey, Supplier selection criteria
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Artykuł poświęcony jest kryteriom wyboru dostawców towarów przez sieci handlowe. Autorzy komentują wyniki badań ankietowych operatorów sieci detalicznych i wybranych strategicznych producentów zaopatrujących wiodących wielkopowierzchniowych detalistów w Polsce. Przedmiotem analiz są relacje w kanałach dystrybucji i rosnąca rola pośredników handlowych jako ważnego ogniwa kanału, którego pozycja rynkowa ulega systematycznemu wzmacnianiu. Uzyskane rezultaty badań źródłowych dowodzą rosnącej dynamiki procesów integracji i koncentracji handlu. (abstrakt oryginalny)

The article deals with supplier selection criteria applied by retail chains. The authors analyse results of a survey which involved retail chains operators and some selected strategic producers supplying products to leading large format retailers in Poland. They focus on relationships in the distribution channels and on the increasing role of trade intermediaries who are an important link in the channels and whose market position is being systematically enhanced. Results of the source data analysis show the growing dynamics of trade integration and concentration processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciechomski W., 2008, Współpraca producentów z handlowcami w kanale dystrybucji, "Handlowiec", 40, p. 18.
  2. Kiczmachowska E., 2008, Pomiar siły przetargowej w kanałach dystrybucji, "Marketing i Rynek" , 8, p. 22.
  3. Kłosiewicz-Górecka U., 2005, Stare i nowe dylematy współdziałania podmiotów w kanałach dystrybucji, in: Handel w polskiej gospodarce. Kontynuacja i zmiany, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, p. 31.
  4. Kłosiewicz-Górecka U., 2001,Współdziałanie podmiotów w kanałach dystrybucji, "Handel Wewnętrzny", 1, p. 44.
  5. Kucharska B., 2002,Współpraca przedsiębiorstw handlowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny", 4-5, p. 54.
  6. Rawski M., 2002, Strategie polskich przedsiębiorstw w sferze kształtowania relacji z pośrednikami - wyniki badań, w: Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie, Redakcja naukowa L. Żabińskiego i K. Śliwińskiej, PWE, Warszawa, p. 257.
  7. Słomińska B., 2007, Krajowe i zagraniczne firmy handlowe w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych, "Marketing i Rynek", 3, p. 24.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu