BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Azja wobec procesów integracji gospodarczej
Asia's Participation in Process of Economic Integration
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 123, s. 11-20, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie
Keyword
Handel międzynarodowy, Współpraca gospodarcza
International trade, Economic cooperation
Country
Azja
Asia
Abstract
Społeczeństwa przestrzeni azjatyckiej cechuje współistnienie kolektywizmu oraz wielość tradycji z jednej strony społeczeństw tworzonych przez jednostki posiadające własność indywidualną oraz pochodne jej prawa oraz wolność człowieka, z drugiej zaś autorytarnych społeczeństw o zdepersonalizowanej własności. (fragment tekstu)

Paper focuses on particular features of cooperation between Asian states. Analysis of four major Asian integration groupings' (APTA, ASEAN, ECO and SAARC) position in world economy and international trade, as well as their degree of openness illustrate a theoretical study of modes and motives behind the cooperation. We argue that in terms of culture, politics and economy Asian states differ considerably. Such situation causes fear of contacts with the outer world. Yet a growing number of states cooperate internationally, which is also reflected in establishment of regional integration groupings. Although empirical study covers only four groupings, major disparities in terms of wealth, openness to economic cooperation and growth dynamics are observed even during the crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Apodaca C.: Understanding US Human Rights Policy. A Paradoxical Legacy. Routledge, New York 2006.
  2. Hass R.N.: Paradigm Lost. "Foreign Affairs" 1995, Vol. 74, No. 1.
  3. Künstler M.J.: Wstęp. Dialogi konfucjańskie. Ossolineum, Warszawa 1976.
  4. Sekretariat ECO. http://www.ecosecretariat.org/
  5. Śliwa Z., Ong Y.: Szanghajska Organizacja Współpracy. "Kwartalnik Bellona" 2008, nr 2.
  6. Tyng D.: The Confucian Utopia. "Journal of the American Oriental Society" 1934, Vol. 54, No. 1.
  7. UNCTAD. http://unctadstat.unctad.org
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu