BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dańska-Borsiak Barbara (Uniwersytet Łódzki)
Title
Konwergencja wojewódzkich wartości TFP : zastosowanie panelowych testów pierwiastków jednostkowych
The convergence of TFP values between Polish voivodeships : an application of panel data unit-root tests
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 26, s. 73-85, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka. Cz. 1
Keyword
Badania empiryczne, Metodologia ekonomii, Konwergencja, Produktywność czynników wytwórczych
Empirical researches, Economic methodology, Convergence, Total Factor Productivity (TFP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przez pojęcie konwergencji rozumie się wyrównywanie poziomu badanej zmiennej między regionami, w których początkowe poziomy zmiennej były zróżnicowane. Początkowo w pracach koncentrowano się na badaniu konwergencji PKB per capita na podstawie danych przekrojowych. Współcześnie w prowadzonych badaniach coraz częściej wykorzystuje się dane panelowe. Coraz częściej też badania te dotyczą konwergencji wskaźników rozwoju gospodarczego innych niż PKB. W prezentowanym poniżej badaniu rozważana jest konwergencja wartości łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) w województwach. Wzrost tej zmiennej jest syntetycznym sposobem oceny zmian efektywności procesów produkcyjnych, zachodzących m.in. pod wpływem postępu technicznego. Ponieważ TFP jest zmienną niemierzalną, jej wartości zostały oszacowane na podstawie funkcji produkcji Cobba-Douglasa ze stałymi korzyściami skali. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the analysis of the total factor productivity (TFP) convergence between Polish voivodeships in the years 1995-2009. The inference was based on panel unit root tests. Because the TFP is an unobservable variable, the first step was to estimate its values on the grounds of the Solow model. For the lack of convergence between all the voivodeships, the hypothesis of the club convergence was also verified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baltagi B.H., Econometric Analysis of Panel Data, wyd. 4, J. Wiley & Sons, Chichester 2008.
 2. Barro R.J., Sala-i-Martin X., Convergence, "Journal of Political Economy" 1992, vol. 100, s. 223-251.
 3. Byrne J., Fazio G., Piacentino D., Convergence in TFP among Italian Regions: Panel Unit Roots with Heterogeneity and Cross Sectional Dependence, "ERSA conference papers ersa05p591" 2005, European Regional Science Association
 4. Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 5. Evans P., Karras G., Convergence Revisited, "Journal of Monetary Economics" 1996, vol. 37, s. 249-265.
 6. Hadri K., Testing for unit roots in heterogeneous panel data, "Econometrics Journal" 2000, vol. 3, s. 148-161.
 7. Harris R.D.F., Tzavalis E., Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed, "Journal of Econometrics" 1999, vol. 91, s. 201-226.
 8. Im K.S., Pesaran M.H., Shin Y., Testing for unit roots in heterogeneous panels, "Journal of Econometrics" 2003, vol. 115, s. 53-74.
 9. Levin A., Lin C.F., Unit root tests in panel data: new results, University of California, San Diego, CA, Working Paper 1993, no. 93-56, Dec.
 10. Levin A., Lin C.F., Chu C., Unit root test in panel data: asymptotic and finite sample properties, "Journal of Econometrics" 2002, vol. 108, s. 1-24.
 11. Mankiw N., Romer D., Weil D., A contribution to the empirics of economic growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107 (2), s. 407-437.
 12. Sarno L., Taylor M.P., Real exchange rates under the recent float: unequivocal evidence of mean reversion, "Economics Letters" 1998, vol. 60 (2), s. 131-137.
 13. Swamy P.A.V.B., Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model, "Econometrica" 1970, vol. 38, s. 311-323.
 14. Tokarski T., Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji, "Wiadomości Statystyczne" 2008, t. 10, s. 38-53.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu