BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goczek Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Podejście wektorowo autoregresyjne na próbie przekrojowo-czasowej do szacowania skutków niestabilności polityki fiskalnej
On the cross-sectional time-series based vector autoregression used for the estimation of fiscal policy nonstability consequences
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 26, s. 103-116, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka. Cz. 1
Keyword
Wzrost gospodarczy, Badania empiryczne, Polityka fiskalna, Cykl koniunkturalny, Polityka podatkowa
Economic growth, Empirical researches, Fiscal policy, Business cycles, Tax policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polityka fiskalna ma duży wpływ na makroekonomiczną równowagę ogólną. W rezultacie tego jej silne wahania mogą spowodować niepożądaną i nieoczekiwaną zmienność w całej gospodarce, a szczególnie poważne skutki może wywrzeć uznaniowa polityka fiskalna w dziedzinie wydatków. Polityka uznaniowa w tym kontekście może zostać przedstawiona jako niezwiązane z warunkami gospodarczymi zmiany w wydatkach - zmiany te nie mogą być przypisane normalnemu funkcjonowaniu automatycznych stabilizatorów ani reakcji polityki fiskalnej na wahania PKB w trakcie wahań cyklu koniunkturalnego. Przykładem takiej uznaniowej polityki fiskalnej mogą być nieoczekiwane zmiany podatków i wydatków w czasie kampanii wyborczej motywowane chęcią zdobycia elektoratu. Zmiany te mogą być również wynikiem innych politycznych zdarzeń, które na różnych szczeblach rządowych doprowadziły do zapotrzebowania na zmiany wydatków i podatków. Mogą być one być także nieoczekiwanym skutkiem działań niekompetentnych lub kierujących się prywatnymi motywacjami polityków. (abstrakt oryginalny)

This article aims to quantitatively asses the impact of fiscal policy volatility on macroeconomic output. The empirical study was performed using panel vector autoregressive approach on a sample of countries. It is an innovative attempt to estimate the impact of volatility of fiscal policy, since the research on this subject to date is restricted to the dynamic panel estimation methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Hemous D., Kharroubi E., Credit Constraints, Cyclical Fiscal Policy and Industry Growth, NBER, Working Paper 2009, no. 15119.
 2. Aghion P., Marinescu I., Cyclical Budgetary Policy and Economic Growth: What Do We Learn from OECD Panel Data?, NBER, Macroeconomics Annual 2007, vol. 22, s. 251- 278.
 3. Arellano M., Bover O., Another look at the instrumental variable estimation of error-components models, "Journal of Econometrics" 1995, vol. 68 (1), s. 29-51.
 4. Blanchard O., Perotti R., An Empirical Characterization Of The Dynamic Effects Of Changes In Government Spending And Taxes On Output, "The Quarterly Journal of Economics" 2002, vol. 117 (4), s. 1329-1368.
 5. Brunetti A., Policy Volatility and Economic Growth: A comparative, empirical analysis, "European Journal of Political Economy" 1998, vol. 14, s. 35-52.
 6. Burnside C., Eichenbaum I., Fisher M., Jonas D., Fiscal shocks and their consequences, "Journal of Economic Theory" 2004, vol. 115 (1), s. 89-117.
 7. Choi I., Unit root tests for panel data, "Journal of International Money and Finance" 2001, vol. 20 (2), s. 249-272.
 8. Fatás A., Mihov I., Fiscal Discipline, Volatility and Growth, w: Fiscal Policy, Stabilization, and Growth: Prudence or Abstinence?, The World Bank, Washington D.C. 2007.
 9. Fatás A., Mihov I., Policy Volatility, Institutions and Economic Growth, CEPR, Discussion Papers 2005, no. 5388.
 10. Fatás A., Mihov I., The Case For Restricting Fiscal Policy Discretion, "The Quarterly Journal of Economics" 2003, vol. 118 (4), s. 1419-1447.
 11. Furceri D., Is Government Expenditure Volatility Harmful for Growth? A Cross-Country Analysis, "Fiscal Studies" 2007, vol. 28 (1), s. 103-120.
 12. Goczek Ł., Długookresowe skutki stabilności polityki fiskalnej, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2010, nr 112, s. 174-186.
 13. Goczek Ł., Niestabilność polityki fiskalnej i rozwój finansowy, "Ekonomista" 2012 (w recenzji).
 14. Love I., Zicchino L., Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2006, vol. 46 (2), s. 190-210.
 15. Persson T., Do Political Institutions Shape Economic Policy, NBER, Working Paper 2001, no. 8214.
 16. Shi M., Svensson J., Conditional Political Budget Cycles, CEPR, Discussion Paper 2002, no. 3352.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu