BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mentzen Sławomir (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa
Pricing of American and European Options Using the Markov Decision Processes
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 2, s. 211-220, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Opcje europejskie, Opcje amerykańskie, Wycena opcji, Procesy Markowa, Decyzje optymalne
European options, American options, Options pricing, Markov process, Optimal decisions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono algorytmy wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży oraz amerykańskich opcji kupna wykorzystujące MDP. Wyniki porównano z wycenami uzyskanymi metodą Blacka-Scholesa. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the theoretical foundations of Markov decision processes (MDP), presents the pricing algorithms for European and American call and put options using the MDP. Results were compared with results obtained using the Black-Scholes model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bauerle N., Rieder U. (2011), Markov Decision Processes with Applications to Finance, Springer, Heidelberg.
  2. Baz J., Chacko G. (2008), Financial Derivatives: Pricing, Applications, and Mathematics, Cambridge University Press.
  3. Ching W., Ng M. (2006), Markov Chains: Models, Algorithms and Applications, Springer, New York.
  4. Decewicz A. (2011), Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  5. Hu Q., Yue W. (2008), Markov Decision Processes with Their Applications, Springer, New York.
  6. Kadota Y., Kurano M. Yasuda M. (2006), Discounted Markov Decision Processes, "An International Journal Computers & Mathematics With Applications", 51, 279-284.
  7. London J. (2006), Modeling Derivatives Applications, Financial Time Press, New Jersey.
  8. Puterman M. (2005), Markov Decision Processes: Discrete Stochastic, Dynamic Programming, John Wiley and Sons, New Jersey.
  9. Rudnicki R. (2001), Wykłady z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Weron A., Weron R. (2005), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu