BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszewska Hanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wynagrodzenie gigantów polskiej gospodarki po akcesji do UE
Remuneration of Giants of the Polish Economy after Accession to the UE
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 1, s. 23-35, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Płace, Wynagrodzenia, Zróżnicowanie płac, Wynik finansowy
Wages, Remuneration, Wage differential, Financial performance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera wyniki analizy zmian, które dokonały się w sferze płac, w tym ich powiązania z poziomem rentowności największych przedsiębiorstw w Polsce po akcesji. Trendy dotyczące zmian strukturalnych definiowane są z uwzględnieniem przekroju według sekcji, form własności, udziału kapitału zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

The article contains results of analysis of changes which took place in the sphere of pays, in this their connecting with the level the profitability of the largest enterprises in Poland after the accession to the UE. Trends concerning structural changes are being defined including the diameter according to section, forms of the property, participation of foreign capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lista 500, "Rzeczpospolita", kwiecień 2004.
  2. Lista 500, "Rzeczpospolita", kwiecień 2006.
  3. Lista 500, "Rzeczpospolita", kwiecień 2008.
  4. Lista 500, "Rzeczpospolita", kwiecień 2010.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu