BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Latusek Michał, Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Trendy w konsumpcji na rynku książki elektronicznej
Consumption Trends in the E-Books Market
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2012, nr 1-2, s. 152-166, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Dokument elektroniczny, Konsumpcja, Książka elektroniczna
Electronic document, Consumption, e-book
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy poruszają problem trendów w konsumpcji na rynku książek elektronicznych. Kluczowym ich celem jest poznanie polskiego rynku e-booków. Należy w tym miejscu wspomnieć, że jest to rynek dopiero rozwijający się w naszym kraju, dlatego też niezwykle istotne jest przeanalizowanie trendów w tym zakresie - zarówno od strony producentów, pośredników, jak i konsumentów. Analiza trendów konsumpcyjnych pozwoli również na stworzenie pewnych prognoz rozwoju tego rynku w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The primary purpose of the article that discusses trends in the consumption of e-books is to present the Polish market for these products. Considering that the market has started to develop only recently, it is very important that the consumption trends be analysed from the perspective of producers, intermediaries and consumers. Another aim of the analysis is to provide some indications as to how the Polish market may develop in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bywalec Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Lebert M. (2009). A Short History of eBooks. Toronto: NEF, University of Toronto.
 3. New Oxford American Dictionary (2001). Oxford: Oxford University Press.
 4. Project Gutenberg (1997). Newsletter of October, maj-czerwiec.
 5. Raport z badania rynku sprzedaży książek, muzyki i multimediów w Polsce 2011. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections 2012. Rüdiger Wischenbart, O'Reilly Media, Inc., styczeń.
 7. Zalega T. (2007). Konsumpcja - podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 8. Zalega T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.
 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Microform
 10. http://bit.ly/M5MuBe
 11. http://blogs.smithsonianmag.com/paleofuture/2012/03/the-ipad-of-1935
 12. http://www.gutenberg.org/
 13. http://www.pbi.edu.pl
 14. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management
 15. http://www.w3.org/TR/REC-xml/
 16. http://www.the-digital-reader.com/2011/11/02/rip-mobipocket-2000-2011
 17. http://empikgroup.com/o-firmie/historia/
 18. http://media2.pl/internet/85938-Merlin.pl-rusza-ze-sprzedaza-e-bookow-i-audioobookow.html
 19. http://bit.ly/Nn5bRC
 20. http://elib.pl
 21. http://www.empik.pl
 22. http://www.rp.pl/artykul/638669.html
 23. http://www.apple.com/environment/#product
 24. http://www.all-recycling-facts.com/recycling-statistics.html
 25. http://ebooksinlibraries.blogspot.com/2012/04/ere-ader-and-tablet-use.html
 26. http://venturebeat.com/2011/08/17/ebook-reader-sales-are-tripling-every-year
 27. http://buyersguide.macrumors.com http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle
 28. http://business.financialpost.com/2012/03/05/ipad-owners-looking-to-upgrade/
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu