BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochenek Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Początki kapitalizmu w Anglii według Leona Winiarskiego
The Origins of Capitalism in England According to Leon Winiarski
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 1, s. 91-103, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kapitalizm, Gospodarka rynkowa, Historia gospodarcza
Capitalism, Market economy, Economic history
Note
streszcz., summ.
Country
Anglia
England
Abstract
Proces wykształcania się - jak wykazał Leon Winiarski - gospodarki rynkowej w Anglii trwał ponad 300 lat. W jego efekcie powstała pierwsza potęga gospodarcza o charakterze przemysłowym na świecie oraz nowoczesne demokratyczne społeczeństwo. Niestety, powstanie kapitalizmu zostało okupione ogromnymi kosztami, które ponosiły najsłabsze warstwy społeczne. Narodzinom gospodarki rynkowej, która okazała się najbardziej efektywnym systemem ekonomicznym w dotychczasowej historii, towarzyszyły pot, łzy, skrajne ubóstwo oraz egzekucje tysięcy pozbawionych własności włóczęgów. (abstrakt oryginalny)

As Leon Winiarski demonstrated, the process of formation of a market economy in England lasted for more than 300 years. The result was world's first economic power of an industrial character and a modern, democratic society. Unfortunately, the rise of capitalism was paid for with enormous costs which were borne by the most vulnerable social strata. The birth of a market economy, which proved to be the most efficient economic system in history, was accompanied by sweat, tears, extreme poverty, and executions of thousand of vagabonds deprived of their property. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumgarten L. (1966), Dzieje Wielkiego Proletariatu, Zakład Historii Partii przy KC PZPR - Książka i Wiedza, Warszawa.
 2. Bezwiński Z. J. (1983), Leon Winiarski: system fizyki społecznej, [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, K. Z. Sowa (red.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 3. Bieńkowski W. (1972), Życie i twórczość Leona Winiarskiego. Z dziejów socjologii polskiej końca XIX w., [w:] Studia z zakresu socjologii, etnografii i historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 4. Bochenek M. (2008), Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 5. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. (1977), Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, wyd. 2, zm. i uzup., PWE, Warszawa.
 6. Engels F. (1952), Położenie klasy robotniczej w Anglii, Książka i Wiedza, Warszawa.
 7. Heilbroner R. L. (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy - życie - idee, PWE, Warszawa.
 8. Marks K. (1970), Kapitał, t. 1, wyd. 5, Książka i Wiedza, Warszawa.
 9. Mieszczankowski M. (1982), Monopol. Rozwój kapitalizmu od stadium wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego i państwowo-monopolistycznego, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa.
 10. Sadzikowski W. (1993), 200 lat gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. StępieńM. (1970), Teoria i krytyka literatury w pracach Leona Winiarskiego, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN - Oddział w Krakowie", t. 7, 37-91.
 12. Sweezy P. M. (1964), Krytyka, [w:] M. Dobb, Studia o rozwoju kapitalizmu, PWE, Warszawa.
 13. Tüchle H., Bouman C. A. (1986), Historia Kościoła, t. 3: 1500-1715, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 14. Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Winiarski L. (1889), Stosunki społeczne w Anglii, "Przegląd Europejski", z. 1, Librairie Ghio, Paryż.
 16. Zawadzki J. (1974), Kapitalizm, [w:] Mała encyklopedia ekonomiczna, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu