BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mentzen Sławomir (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Procesy decyzyjne Markowa a ustalanie kursu w kantorze wymiany walut
Markov Decision Processes and Determining the Exchange Rate
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 23-36, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Procesy Markowa, Kantory walutowe, Kurs walutowy, Decyzje optymalne
Markov process, Currency exchange offices, Exchange rates, Optimal decisions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono rynek kantorów znajdujących się na toruńskim Starym Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem badanego kantoru, oraz opisano prosty model kantoru, który zbadano przy użyciu MDP. Znaleziono optymalne polityki ustalania kursu dla dwóch walut - euro i dolara. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the theoretical foundations of Markov decision processes (MDP), presents the exchange market located in Torun's Old Town, with particular emphasis on tested exchange, and describes a simple model for an exchange, which was examined using the MDP. As a result, found the optimal policy for determining the exchange rate for two currencies - the euro and the dollar. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ching W., Ng M. (2006), Markov Chains: Models, Algorithms and Applications, Springer, New York.
  2. Decewicz A. (2011), Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  3. Kadota Y., Kurano M., Yasuda M. (2006), Discounted Markov Decision Processes, "An International Journal Computers & Mathematics With Applications", 51.
  4. Puterman M. (2005), Markov Decision Processes: Discrete Stochastic, Dynamic Programming, John Wiley and Sons, New Jersey.
  5. Rudnicki R. (2001),Wykłady z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu