BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowe polskich spółek publicznych
Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance: Evidence from Polish Listed Companies
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 105-117, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Kodeks dobrych praktyk, Rada nadzorcza, Modele ekonometryczne
Equal rights for women and men, Code of Good Practice, Supervisory board, Econometric models
Note
streszcz., summ.
Abstract
W najnowszej wersji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW znalazła się rekomendacja dotycząca zrównoważenia udziału kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych i zarządach. Odzwierciedla ona obecne tendencje europejskie, które polegają na dążeniu do zwiększenia obecności kobiet w organach statutowych. W ślad za nimi idą badania empiryczne, które starają się zweryfikować zależność pomiędzy tą obecnością a efektywnością funkcjonowania spółek. Tego dotyczy również niniejsze opracowanie. Jego celem było empiryczne potwierdzenie zależności pomiędzy zróżnicowaniem organów statutowych (rad nadzorczych i zarządów) pod względem płci a wynikami finansowymi polskich spółek publicznych. Zależność ta była weryfikowana za pomocą analizy danych panelowych, a zastosowany model z efektem grupowym i czasowym pozwolił na stwierdzenie, iż zróżnicowanie rad nadzorczych pod względem płci pozytywnie wpływa na wyniki spółek mierzone miarami księgowymi (ROA i ROE). Nie odnaleziono natomiast związku pomiędzy ich zróżnicowaniem a zastosowaną miarą rynkową (TSR). Nie potwierdzono również żadnych związków pomiędzy zróżnicowaniem pod względem płci zarządów a wynikami finansowymi. Wpływ na to mogła mieć niewielka liczba kobiet w organach zarządczych polskich spółek publicznych. (abstrakt oryginalny)

New version of The Best Practices of WSE Listed Companies states that supervisory boards and management boards of Polish listed companies should balance proportion of women and men in management and supervisory functions, thus reinforcing the creativity and innovation of the companies' economic business. It reflects present tendencies, which reinforce women presence on corporate boards. They also encourage empirical research, which try to verify relationship between gender diversity in the boardroom and companies efficiency. This study is also engaged in it. Its main aim is to determine the relationship between gender diversity of the supervisory and management boards and firm financial performance of Polish listed companies. To determine it I employed panel data analysis and the least squares with group and period effects model. It allowed me to confirm that gender diversity of the supervisory boards affects accounting measures of performance (ROA and ROE). But there was no relationship between gender diversity and market measure of performance (TSR). Moreover, there was no relationship between gender diversity of the management boards and firm financial performance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bohdanowicz L. (2010), Kobiety w radach nadzorczych spółek publicznych - pokonywanie barier, "Przegląd Corporate Governance", nr 3.
 2. Burgess Z., Tharenou P. (2002), Women Board Directors: Characteristics of the Few, "Journal of Business Ethics", 37.
 3. Campbell K., Minguez-Vera A. (2008), Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance, "Journal of Business Ethics", 83.
 4. Carter D. A., Simkins B. J., Simpson W.G. (2003), Corporate governance, board diversity, and firm value, "Financial Review", 38.
 5. Carver J. (2002), On Board Leadership, Jossey-Bass, John Wiley, New York.
 6. Coulson-Thomas C. (1993), Developing Directors, McGraw-Hill Book Company, London.
 7. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2010), Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
 8. Earle J.S., Kucsera C., Telegdy A. (2005), Ownership Concentration and Corporate Performance on the Budapest Stock Exchange: do too many cooks spoil the goulash?, "Corporate Governance: An International Review", 13.
 9. Gajdka J., Walińska E. (2002), Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 10. Hambrick D., Cho T., Chen M. (1996), The Influence of Top Management Team Heterogeneity on Firms' Competitive Moves, "Administrative Science Quarterly", 41.
 11. Hillman A.J., Shropshire C., Cannella A.A. Jr. (2007), Organizational predictors of women on corporate boards, "Academy of Management Journal", 37.
 12. Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa.
 13. Kiel G., Nicholson G. (2003), Board Composition and Corporate Performance: How the Australian Experience Informs Contrasting Theories of Corporate Governance, "Corporate Governance: An International Review", 11.
 14. Konrad A.M., Mangel R. (2000), The impact of work-life programs on firm productivity, "Strategic Management Journal", 84.
 15. Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa.
 16. Lee P., O'Neill H. (2002), Ownership Structures and R&D Investments of U.S. and Japanese Firms: Agency and Stewardship Perspectives, "Academy of Management Journal", 46.
 17. Radwan A. (2010), Corporate governance w spódnicy - parytety również na parkiecie?, "Przegląd Corporate Governance", nr 3.
 18. Rose C. (2007), Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence, "Corporate Governance: An International Review", 15.
 19. Ryan M.K., Haslam S.A. (2007), Glass cliffs: Exploring the dynamics surrounding the appointment of women to precarious leadership positions, "Academy of Management Review", 32.
 20. Shrader C., Blackburn V., Iles P. (1997), Women in management and firm value: An exploratory study, "Journal of Managerial Issues", 9.
 21. Singh V., Vinnicombe S. (2003), The 2002 Female FTSE Index and Women Directors, "Women in Management Review", 18.
 22. Terjesen S., Singh V. (2008), Female Presence on Corporate Boards: A Multi-Country Study of Environmental Context, "Journal of Business Ethics", 83.
 23. Watson W.E., Kumar K., Michaelsen L.K. (1993), Cultural Diversity's Impact on Interaction Process and Performance: Comparing Homogenous and Diverse Task Groups, "Academy of Management Journal", 36.
 24. Zahra S.A., Stanton W.W. (1988), The Implications of Board of Directors' Composition for Corporate Strategy and Performance, "International Journal of Management", 5.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu