BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomykalski Przemysław (Politechnika Łódzka)
Title
Potencjał wzrostu organizacji - uwarunkowania finansowe
Growth Potential - Financial Constraints
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 119-127, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Rentowność kapitału własnego, Decyzje inwestycyjne, Koszty finansowania
Strategic potential of enterprise, Financing enterprises, Return on equity (ROE), Investment decisions, Financing costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor, wykorzystując model stabilnego wzrostu, analizuje efekty finansowe różnych metod podejścia do budowy potencjału wzrostu organizacji. Zmiany w oczekiwaniach inwestorów, prognozowany wzrost kosztów finansowania przedsiębiorstw skłaniają do podkreślenia znaczenia uwarunkowań finansowych w zarządzaniu potencjałem wzrostu. Część ostatnich zmian na rynkach finansowych ma charakter krótkookresowy i ustąpi wraz w wyjściem z kryzysu (ograniczony dostęp do finansowania, wynikający z niechęci inwestorów do ponoszenia ryzyka). Część ma jednak charakter długookresowy, ponieważ dotyczy zmian w obszarze decyzji inwestycyjnych. Zarządzający powinni uwzględnić te zmiany, projektując strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Wnioski poparto przykładami decyzji podejmowanych w ostatnim okresie przez korporacje międzynarodowe. (abstrakt oryginalny)

The Author analyses financial effects of various approaches used by management in crafting of business growth potential. Changes in investors' expectations, forecasted growth in interest rates and financing costs give rise to questions about the significance of financial constraints in growth potential management. Some of the changes may have a short-term effect and will fade with subsiding of the crisis (limited access to financing, caused by investors' risk aversion). Some effects however may be seen as long-term and cause changes in investment policies. Managers should recognize them and attempt to take them into account while crafting their strategies. Complexity and dynamics of changes in current business environment call for the use of simple, transparent methods that can be applied in practice. The author proposes the use of stable growth model and provides for examples of its use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brav A., Graham J., Harvey C., Michaely (2005), Payout policy in the 21st century, "Journal of Financial Economics", 77, 483-527.
 2. Giereszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 3, PWE, Warszawa.
 3. DeAngelo H., DeAngelo L. (2006), The irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem, "Journal of Financial Economics", 79, 293-315.
 4. Erhardt M.C., Brigham E.F. (2011), Corporate Finance. A Focused Approach., 4 ed., South-Western Cengage Learning, Mason, 404.
 5. Fortune Global 500, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/, stan na dzień 1.02.2011.
 6. Kean S. (2011), Pfizer's Shakeup Means Less Money for Research, "Science", 331, 11 February, 658.
 7. Kerins F., Smith J.K., Smith R. (2004), Opportunity cost of capital for venture capital investors and entrepreneurs, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 39 Issue 2, 385-405.
 8. McKinsey Global Institute (2010), The era of cheap capital draws to close, December 2010.
 9. Modigliani F., Miller M. (1958), The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment, "American Economic Review", 48, 261-297.
 10. Miller M., Modigliani F. (1961), Dividend policy, growth, and the valuation of shares, "Journal of Business", 34, 411-433.
 11. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. "The Economist" (2007), Indecent exposure. The market reveals the good, the bad and the ugly, Aug 5th 2007, http://www.economist.com/node/9609521?story_id=9609521, stan na dzień 1.02.2011.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu