BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakonieczna Justyna
Title
Pozasystemowe poszukiwanie sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych : alterglobaliści, ruchy oburzenia obywatelskiego, haktywiści
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2012, nr 2, s. 101-119
Keyword
Sprawiedliwość, Stosunki międzynarodowe, Ład społeczno-gospodarczy, Protesty społeczne, Alterglobalizacja
Justice, International relations, Social-economic order, Social protests, Alterglobalization
Abstract
Społeczeństwa zachodnie, doświadczone terroryzmem fundamentalizmu islamskiego, pogrążone w kryzysie finansowym (którego istoty upatruje się w nadmiernym entuzjazmie dla możliwości samoregulacji rynku), skupiły się obecnie bardziej na własnych problemach i są mniej zainteresowane dyskusją o sprawiedliwszym podziale bogactwa (a także dostępu do niego) między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi, niż miało to miejsce pod koniec lat 90. Swój protest skierowały przeciwko cynicznie wykorzystującym sytuację elitom gospodarczym, które ich kosztem starają się przetrwać kryzys. Punktem zapalnym, który dodatkowo połączył symboliką protesty roku 2011, stało się ujawnienie projektu nowej umowy handlowej, która miała być podpisana przez państwa pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu - ACTA (oraz jej amerykańskie odpowiedniki PIPA i SOPA). Społeczeństwa europejskie i amerykańskie wyraziły swój sprzeciw w tak gwałtowny sposób, że doprowadził on do zatrzymania procesu ratyfikacji projektów w wielu państwach europejskich (w tym w Polsce). Także Parlament Europejski, po burzliwej debacie, w bardzo emocjonalnej atmosferze, 4 lipca 2012 r. nie wyraził zgody na podpisanie ACTA. Niewątpliwie zatrzymanie procesu ratyfikacji, które należy uznać za spektakularny sukces ruchów protestujących przeciwko tej umowie, może je utwierdzić w przekonaniu, że ich aktywność ma jednak przełożenie na decyzje. W najbliższej przyszłości będziemy prawdopodobnie świadkami kolejnych nowych form kontestacji porządku międzynarodowego i pojawiania się postulatów, w których sprawiedliwość, bezpośrednio lub pośrednio, będzie podstawowym argumentem na rzecz jego zmiany, choć krytykowane instytucje międzynarodowe i państwa coraz częściej odnoszą się do postulatów ruchów społecznych, podkreślając swoje zaangażowanie w poszukiwaniu bardziej sprawiedliwie urządzonego świata. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Soniewicka, Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami, Warszawa 2010, s. 30 i nast.
 2. H. Brighouse, Sprawiedliwość, Warszawa 2004, s. 12.
 3. wywiad z D. Ostem, Rzeczywistość fermentuje, także w Polsce, "Kultura Liberalna" z 26 czerwca 2012 r. - http://kulturaliberalna.pl/2012/06/26/ost-koltan-kuczynski-gorska-tykajaca-bomba-czyli-protest-po-polsku.
 4. D. delia Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, s. 23-24.
 5. G. Pleyers, Alterglobalization: Becoming Actors in a Global Age, Oxford 2010, s. 229.
 6. E. Haliżak, Liberalna wizja porządku międzynarodowego, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005, s. 79 i nast.
 7. R. Munck, Globalization and Contestation, London, New York 2007, s. 58.
 8. E. Bendyk, Bunt sieci, Warszawa 2012, s. 11-12.
 9. R. Falk, Resisting Globalisation from Above Through Globalisation from Below, "New Political Economy" 1997, nr 1.
 10. R. Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, London 2003.
 11. Karta Zasad Światowego Forum Społecznego, tłumaczenie ATTAC - www.attac.org.pl/?lg=pl&kat=&dzial=7&typ=2&id=66.
 12. www.forurnsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=3&cd_language=2.
 13. Porto Alegre II: Call of Social Movements - http://links.org.au/node/91.
 14. Call of Social Movements for Mobilisations Against the War, Neoliberalism, Exploitation and Exclusion - www.cadtm.org/WSF-2005-Call-from-social.
 15. www.attac.org.pl/7dzial=71&typ=2&kat=71&lg=pl&id=l 64.
 16. J. Nakonieczna, "Inny świat jest możliwy" - porządek międzynarodowy w myśli krytyków globalizacji, [w:] R. Kuźniar, Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005, s. 601-616.
 17. D. Będkowska, Młodzi Hiszpanie protestują na ulicach, 21.05.2011 - www.uniaeuropejska.org/mlodzi-hiszpanie-protestuja-na-ulicach.
 18. S. Rainsford, Spain's 'Indignants'Lead International Protest Day, 14.10.2011 - www.bbc.co.uk/news/world-europe-15315270.
 19. http://occupywallst.org/forum/first-official-release-from-occupy-wall-street/.
 20. J. Jones, Occupy's V for Vendetta Protest Mask Is a Symbol of Festive Citizenship, "The Guardian" z 4 listopada 2011 r. - www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/nov/04/occupy-movement-guy-fawkes-mask.
 21. Nowy Jork: starcia policji z uczestnikami ruchu "Occupy Wall Street", 18.03.2012 - www.polonia.net/content/nowy-jork-starcia-policji-z-uczestnikami-ruchu-occupy-wall-street.
 22. Szczyt NATO: Protesty pod siedzibą Boeinga w Chicago, 21.05.2012 - www.polonia.net/contentAszczyt-nato-protesty-pod-siedziba-boeinga-w-chicago/.
 23. Deklaracja Porozumienia 15 października - http://czasprzebudzenia.wordpress.com/15-pazdziernika-zjednoczeni-dla-globalnej-przemiany/.
 24. S. Evans, Germany's Pirate Party Riding High, 12.05.2012 - www.bbc.co.uk/news/world-europe-18017064.
 25. http://thepirateparty.com/.
 26. http://liquiddemocracy.pl/index.php/partia-piratow/.
 27. T. Lush, V. Dobnik, Occupy Wall Street: Vendetta Masks Become Symbol Of the Movement, 11.04.2011 - www.huffingtonpost.com/2011/11/04/occupy-wall-street-vendetta-mask_n_1076038.html.
 28. http://pl.wikipedia.org/wiki/Anonymous(aktywiściinternetowi).
 29. Dwie strony kapitalizmu. Wszyscy deklarują, że chcą zmienić świat na lepsze - http://wyborcza.biz/biznes/l,101716,11092382,Dwie_strony_kapitalizmu_Wszyscy_deklaruja_ze_chca.html.
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu