BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Klimczak Mikołaj (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Praca jako zasób - pojęcie pracy i jej znaczenie w naukach ekonomicznych
Labour as Factor of Production - the Concept of Labour and its Significance in Economics
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 151-160, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Praca, Zasoby pracy, Czynniki produkcji, Nauki ekonomiczne
Labour, Labour resources, Production factors, Economic sciences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja pojęcia pracy ze wskazaniem jej znaczenia i roli jako zasobu w wybranych nurtach nauk ekonomicznych. Rozważania podjęte w artykule mają charakter teoretyczny, zostały sformułowane na podstawie analizy krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. W krajowym piśmiennictwie przedmiotu dostrzec można nieprecyzyjność w rozumieniu pracy, jej podziałów i miejsca wśród czynników produkcji. Niniejsze opracowanie prezentuje w pierwszej części historyczny rys ekonomicznych analiz pracy i jej znaczenia jako czynnika produkcji. Druga część dotyczy problemów i nieścisłości w rozumieniu pracy i jej miejsca we współczesnych naukach ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to present the significance of the term labour, and to point out its role as a factor of production in chosen schools of economics. The studies conducted in the paper have purely theoretical scope and had been undertaken based on the analysis of Polish and foreign literature. In Polish writings, one can notice some inaccuracy in understanding labour, its divisions and place among factors of production. In the first part of this paper the reader can find historical overview of economic analysis of labour and its significance as a factor of production. Second part concerns problems and impreciseness in studies over labour and its place in economics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Clark J. B. (1908), The Distribution of Wealth: A Theory of Wages, Interest and Profits, New York: The Macmillan Company. Library of Economics and Liberty dostępne z http://www.econlib.org/library/Clark/clkDW.html (7.02.2011).
 3. Czakon W. (2010), Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 4. Dyer J., Singh H. (1998), The Relational View: Corporative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review", 24.
 5. Grant R. (2002), Towards a Knowledge Based Teory of the Firm, "Strategic Management Journal", 17.
 6. Hamel G. (1991), Competition for Competence and Interpartner Learning within International Strategic Alliances, "Strategic Management Journal", 12.
 7. Jevons W. S. (1888), The Theory of Political Economy, London: Macmillan and Co., Library of Economics and Liberty, dostępne z http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE.html (7.02.2011).
 8. Listwan T. red., (2005), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Marshall A. (1920), Principles of Economics, Macmillan and Co., Ltd., Londyn, Library of Economics and Liberty, dostępne z http://www.econlib.org/library/Marshall/marP46.html (7.02.2011).
 10. Marx K. (1906), Capital: A Critique of Political Economy, Vol. I. The Process of Capitalist Production, Charles H. Kerr and Co., Chicago, Library of Economics and Liberty, dostępne z http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Marx/mrxCpA7.html (7.02.2011).
 11. Menger C. (1981), Principles of Economics, New York University Press, Nowy Jork.
 12. Mikuła B. (2005), Wiedza jako przedmiot zarządzania, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 13. Morawski M. (2005), Zarządzanie pracownikami wiedzy, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 14. Perczyński M. (1995), Globalizacja i nacjonalizm wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, "Ekonomista", nr 1-2.
 15. Pierścionek Z. (1997), Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 16. Poetivin M. (1999), Fondements et analyses, Les Presses de L'Universite Laval, Saint-Nicolas.
 17. Ricardo D. (1821). On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, Londyn, Library of Economics and Liberty, dostępne z http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP1.html (7.02.2011).
 18. Say J-B. (1855), ATreatise on Political Economy. Lippincott, Grambo & Co., Philadelphia, Library of Economics and Liberty dostępne z http://www.econlib.org/library/Say/sayT10.html (7.02.2011).
 19. Smith A.(1904), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen & Co., Ltd., Londyn, Library of Economics and Liberty, dostępne z http://www.econlib.org/library/Smith/smWN6.html (7.02.2011).
 20. Veblen T. (1900), "The Preconceptions of Economic Science - III", The Quarterly "Journal of Economics", 14, 240-269.
 21. Walras L. (1954), Elements of Pure Economics, Allen and Unwin, Londyn.
 22. Wicksteed P. H. (1910), The Common Sense of Political Economy, Macmillan and Co., Londyn, Library of Economics and Liberty, dostępne z http://www.econlib.org/library/Wicksteed/wkCS9.html (7.02.2011).
 23. Xu B., Chaudhry S. S., Li Y. (2009), Factors of production: Historical theories and new developments, "Systems Research and Behavioral Science", 26.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu