BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrusińska Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Title
Ocena sytuacji spółki - nowe wyzwanie dla rady nadzorczej
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 27-30, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rada nadzorcza, Rada nadzorcza spółki
Supervisory board, Supervisory board of the company
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł omawia rolę rady nadzorczej w zarządzaniu spółką akcyjną. Ocena sytuacji spółki określona w dobrych praktykach giełdowych jest obowiązkiem nałożonym na rady nadzorcze, co wiąże się z jej większą odpowiedzialnością w sprawowaniu nadzoru. Oznacza to rzetelną realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak i wnikliwej oceny otoczenia spółki akcyjnej. Monitorowanie sytuacji gospodarczej i społecznej, realizacja celów strategicznych wpływają na podejmowanie decyzji przez radę nadzorczą i wyrażanie racjonalnych opinii. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gontarek, A. 2008. Dobre praktyki - raport ze stosowania zasad, Warszawa: GPW, http://www.corpgov.gpw.pl/assets/photo/wydarzenia/konferencje/2008.12.6pierwszyrokfunkcjonowania/agontarekstatystyka.pdf
  2. Kononowicz Ł. 2009. Pięć dobrych praktyk zarządzania strategią. Przegląd Corporate Governance, nr 1(17).
  3. Opalski A. 2006. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa: C.H. Beck.
  4. Pietrusińska E. 2002. Modele konstrukcji prawnej spółek kapitałowych a ich organizacja i funkcjonowanie, Warszawa: Wydział Zarządzania UW (praca doktorska).
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037).
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu