BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Problem transferu ryzyka i jego kosztów
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 1-2, s. 37-47, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ryzyko, Teoria ryzyka, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Premia za ryzyko, Ryzyko kredytowe
Risk, Theory of risk, Hedge against the risk, Risk premium, Credit risk
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł opisuje zjawisko transferu ryzyka i jego kosztów w sektorze bankowym podczas ostatniego kryzysu finansowego. Problem został zobrazowany na przykładzie analizy kredytowych instrumentów pochodnych CDS. Autorka zwraca uwagę na niedoszacowywanie ryzyka transakcyjnego i lekceważenie adekwatnego zabezpieczania ryzyka transakcji przez uczestników rynku finansowego. Brak zakupu stosownych instrumentów pochodnych i/lub utrzymania odpowiedniej wielkości kapitałów własnych w systemie bankowym generuje ryzyko systemowe. Niedoszacowanie ryzyka powoduje, że jego transfer do otoczenia trafia jako koszt, którego nikt nie ponosił. Kumulacja tego ryzyka w światowej gospodarce doprowadziła w efekcie, po przekroczeniu bezpiecznego poziomu, do kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acharya V.V. 2001. A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation, New York: University of New York.
 2. Board of Governors of the Federal Reserve System. 30-MAY-2001. Policy Statement on Payments System Risk. Docket # R-1107, s. 1-13. Washington, DC.
 3. Group of Ten 2001. The G10 Report on Consolidation in the Financial Sector, http://www.oecd.org/document/60/0,3343,end_2649_34593 _1895868_1_1_1_1,00.html
 4. Hendricks D. 2009. PEW Financial Reform Project. Note #1. Defining Systemic Risk, http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Economic_Mobility/PTF-Note-1-Defining-Systemic-Risk.pdf
 5. Huang X., Zhou H., Zhu H. 2009. A Framework for assessing the system risk of major financial institutions. Journal of Banking and Finance, vol. 33, s. 2036-2049.
 6. Iwanicz-Drozdowska M. 2005. Zarządzanie finansowe bankiem, Warszawa: PWE.
 7. Karkowska R. 2010. Najważniejsza jest profilaktyka. Miesięcznik Finansowy Bank, nr 12.
 8. Kaufman G., Scott, K. 2003. What is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?. The Independent Review, vol. 7, Winter, s. 371-391.
 9. Krysiak Z. 2004. Szacowanie kapitału ekonomicznego w ocenie niewypłacalności banków w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Luhmann N. 1993. Risk: A Sociological Theory, New York: Walter de Gruyter.
 11. Mishkin F. 1995. Comment on Systemic Risk, w: Kaufman G. (red.) Researching Financial Services: Banking, Financial Markets, and Systemic Risk, vol. 7, s. 31-45. Greenwich, Conn.: JAI.
 12. Solarz J.K. 2001. Międzynarodowy system finansowy: analiza instytucjonalno-porównawcza, Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 13. Solarz J.K. 2008. Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Van den End J.W. 2006. Indicator and Boundaries of Financial Stability, Working Paper No. 97, De Nederlandsche Bank.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu