BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moszyński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Konstruowanie planów zajęć dydaktycznych jako wielokryterialny problem optymalizacyjny - kilka refleksji
Constructing of Timetables as a Multiple Criteria Optimization Problem - Some Reflections
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 229-243, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Planowanie w przedsiębiorstwie, Planowanie strategiczne, Szkolnictwo wyższe, Optymalizacja wielokryterialna, Preferencje konsumenta
Enterprise planning, Strategic planning, Higher education, Multiple criteria optimization, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Każda placówka dydaktyczna opracowuje plany zajęć, które uwzględniają wiele ograniczeń i preferencji użytkowników i przekładają się na stopień wykorzystania bazy materialnej. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki planowania zajęć i wskazanie na szereg dylematów, które stoją przed planistą. Opracowanie podejmuje wątki teoretycznego zdefiniowania zagadnienia optymalnego rozłożenia zajęć dydaktycznych, koncentrując się na kilku kluczowych kwestiach: preferencjach użytkowników, stopniu wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych i narzędziach pomocnych w procesie planowania. (abstrakt oryginalny)

Each educational institution shall draw up lesson plans that take into account many constraints and preferences of users and determine the intensity of utilization of the material base. The article aims at bringing the issues of planning activities and tries to identify a number of dilemmas facing the planner. The article takes up theoretical aspects of optimal distribution of classes (lectures), focusing on several key issues: users' preferences, the utilization of teaching spaces and planning tools. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. De Werra D. (1985), An Introduction to Timetabling, "European Journal of Operational Research", 16, 67-77.
  3. Łodziński A. (2008), Modelowanie preferencji użytkownika w systemie wspomagania decyzji, VII Konferencja Informatyki Stosowanej Chełm, 30-31 maja 2008, http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/VI/ALodzinski.pdf (20.10.2011).
  4. Szwed C., Toczyłowski E. (1998), Dezagregacja zasobów lokalowych w harmonogramowaniu zajęć, [w:] Trzaskalik T. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych część II, Katowice, 211-230.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu