BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierociuk Artur (Politechnika Wrocławska)
Title
Koncepcja systemu zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej
Risk Management in Higher Education
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 113-122, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie ryzykiem
Management, Higher education, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie ryzykiem jest elementem sprawowania kontroli zarządczej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania ryzykiem w szkole wyższej. Przedstawiono obszary, rodzaje i czynniki ryzyka występujące w uczelni. Opisano przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz poszczególne fazy procesu. Zwrócono uwagę na wartość dodaną będącą wynikiem prawidłowo działającego systemu, aby zarządzanie ryzykiem w uczelniach publicznych nie było tylko obowiązkiem wynikającym z zapisów Ustawy o finansach publicznych. (abstrakt oryginalny)

Risk management constitutes a part of exercising strategic management. The purpose of this article is to present the concept of a risk management system in the higher education sector. Risk areas, types and factors occurring in a higher education unit have been presented, in addition to the analysis of the flow of information between individual units and phases of the process. The report highlights value added as a result of a correctly functioning system, in order to make risk management in public schools more than just a mere legislative obligation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bentley J.: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
  2. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. Warszawa 2008.
  3. Kiziukiewicz T.: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2009.
  4. Rekomendacja M, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu