BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garbol Jacek (Energa Kogeneracja Sp. z o.o)
Title
Optymalizacja zapasów paliwa w przedsiębiorstwach energetycznych na przykładzie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o
Optymization of Stockpiles of Fuel at Energy Enterprises on an Example of ENERGA Kogeneracja Ltd.
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 19-29, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Logistyka, Przedsiębiorstwo energetyczne, Zapasy, Regulacje prawne
Logistics, Energy distribution companies, Inventories, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Company
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
Abstract
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod optymalizacji decyzji logistycznych w sterowaniu zapasami paliwa przedsiębiorstwa energetycznego. Przedstawiono obecne regulacje prawne, jakim podlegają przedsiębiorstwa przy ustalaniu tak zwanego "zapasu minimalnego" oraz jakie skutki generuje to dla konkretnego przedsiębiorstwa. W dalszej części zaproponowano jedną z metod optymalizacji decyzji logistycznych dla ustalenia bezpiecznego poziomu zapasów paliwa oraz oszacowano skutki finansowe ewentualnego wdrożenia prezentowanej metody. (abstrakt oryginalny)

The article presents possibilities of using the optimizing of logistical decisions method of controlling stockpiles at energy enterprises. It describes actual legal regulations obliging at the enterprise while establishing the so called "minimal stockpile" and shows how they effect the enterprise. The article offers one of methods of logistical decisions optimization helping to establish the proper stock level and shows its eventual financial results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abt S., Woźniak H. (1993), Podstawy logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Ciesielski M., red. (2003), Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 3. Chaberek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Dembińska-Cyran I., red. (2004), Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich, Difin, Warszawa.
 5. Grzybowska K. (2007), Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 1: Zapasy. Podręcznik, Difin, Warszawa.
 6. Juszczak-Szumacher G., Sadowski A. (2010), Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw, "Logistyka", 2010, nr 6.
 7. Krzyżaniak S. (2008), Zapasy i magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 8. Niemczyk A. (2008), Zapasy i magazynowanie, t. 2, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 9. Pfohl H.C. (1998), Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 10. Radzikowski W., Sarjusz-Wolski Z. (1994), Metody optymalizacji decyzji logistycznych, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 11. Skowronek C., red. (2005), Podstawy gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa
 12. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2007), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 13. Susmarski S. (2003), Controlling w procesie zarządzania zapasami, [w:] D. Zarzecki red., Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu