BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grego-Planer Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw makroregionu grudziądzkiego
The Innovative Potential of Small and Medium Enterprises of Grudziądz Macroregion
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 31-43, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Potencjał innowacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania empiryczne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovation potential, Small business, Empirical researches, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
W artykule zaprezentowano fragment wyników badań empirycznych na temat potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Jednym z celów badania była identyfikacja kluczowych uwarunkowań zewnętrznych wpływających na potencjał innowacyjny małych i średnich firm, jak również identyfikacja kluczowych składników tego potencjału. Opracowanie przedstawia wyniki badań obejmujące przedsiębiorstwa makroregionu grudziądzkiego. (abstrakt oryginalny)

This article presents a fragment of results of empirical research on innovational potential of small and medium enterprizes in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. One of the aims of this research was the identification of external key conditions influencing the innoventional potential of small and medium enterprises, as well as the identification of key elements of this potential. The study illustrates the outcome of research on enterprizes of Grudziądz macroregion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  2. Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  3. Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu