BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowska Jagoda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Lokalizacja jako czynnik wpływający na decyzje zakupowe klientów na przykładzie toruńskich hipermarketów real i carrefour
Location as a Factor Determining Customers'buing Decisions Based on an Example of Real and Carrefour Hypermarkets in Toruń
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 45-62, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Decyzje konsumenckie, Analiza korzyści zakupu, Hipermarkety, Badania ankietowe
Consumer decision, Benefits of buying analysis, Hypermarkets, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Company
Real Sp. z o.o., Carrefour
,
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane aspekty lokalizacji obiektów handlowych. Omówiono istotę oraz instrumenty lokalizacji. Wskazano znaczenie lokalizacji obiektów, która wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Przedstawiono wyniki badania ankietowego, którego celem było określenie czynników determinujących wybór wybranych hipermarketów jako miejsc realizacji zakupów. (abstrakt oryginalny)

An article features selected aspects concerning strategy of location when establishing a shopping centre. There has been described an essence and tools of location. The author indicates that location determinates customers' buying decisions and publishes the result of survey about factors which influence customers' buying decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drewiński M. (1983), Programowanie sieci handlu i usług, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Kałążna-Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B. (1993), Organizacja i technika handlu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Knee D., Waters D. (1985), Strategy in retailing. Theory and application, The Oxford Centre for Management Studies, Oxford.
  4. Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Sławińska M. (1989), Sieć handlowa [w:] Z. Zakrzewski, red., Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa.
  6. Sullivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  7. Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu