BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vozňáková Iveta (Uniwersytet Opolski)
Title
Zarządzanie ryzykiem handlowym w czeskich przedsiębiorstwach przemysłowych
Risk Management in Czech Industrial Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 147-155, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Ryzyko handlowe, Zarządzanie należnościami
Enterprise management, Industrial enterprises, Trade risk, Receivables management
Note
streszcz., summ..
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
W niniejszym artykule poruszony został problem oszacowania sposobów ograniczania ryzyka handlowego w kontekście zarządzania należnościami przedsiębiorstwa. Analiza środowiska biznesowego charakteryzuje się rosnącą dynamiką zmian - szybkim rozwojem technologii, globalizacją, nieustannymi zmianami przepisów prawnych. Wszystkie te zmiany znacząco wpływają na zarządzanie procesem handlowym w przedsiębiorstwie i związane są z ciągłym ryzykiem. Aktualnym podejściem do zarządzania ryzykiem jest nie tylko reagowanie na niespodziewane wydarzenia tak, aby ich wpływ został wyeliminowany, ale konieczne jest opracowanie strategicznego, podejścia do ryzyka, co może zwiększyć rentowność firmy, jej konkurencyjną przewagę, a tym samym przyczynić się do ogólnego wzrostu wartości firmy. (abstrakt oryginalny)

In this article we concentrate on the problem of estimating methods of risk mitigation in the context of receivables management of the enterprise. For the analyzed business environment, growing dynamism of changes is typical - with fast technology development, globalization and continuous legislative changes. All these changes considerably influence managing business processes in companies while there is still a constant risk of a low trend foresight. Present approach to risk management does not only mean to respond to unexpected events to eliminate their impact but also to develop a strategic approach to the risk which can increase company profitability, its competitive advantage and thus contribute to overall increase of the value of the company.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  2. Lam J.: Enterprise risk management, John Wiley&Sons, New Jersey 2003.
  3. Lošťáková H.: B-to-B marketing, Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí, Professional Publishing, Praha 2005.
  4. Zarzecki D., Grudziński M.: Standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu