BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ubezpieczenia finansowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
Utilization of Financial Insurance in Risk Management in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 157-167, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ubezpieczenia finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie ryzykiem finansowym
Financial insurances, Enterprises financial management, Financial risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń finansowych korzystały firmy działające na polskim rynku. Zwrócono uwagę na to, czy wraz ze spowolnieniem gospodarczym, które miało miejsce w Polsce w latach 2007-2009 zmieniła się liczba wykupywanych polis i ich wartość. Stwierdzono, że przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z ubezpieczeń finansowych. Popyt na nie wzrósł około dwukrotnie w badanym okresie. Najczęściej kupowano gwarancje ubezpieczeniowe. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2005-2010. Dla pełnej realizacji wskazanego celu wykorzystano informacje zawarte w raportach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zapoznano się także z wynikami badań agencji badawczych i raportami ubezpieczycieli (np. Euler Hermes, Coface Poland). Przestudiowano także dostępną literaturę przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

This article aims to examine what kind of financial insurances were utilized by companies in Poland. Special attention was paid to the fact that along with the economic slowdown that took place in Poland in 2007-2009 the number of insurance policies and their values were significantly changed. The research covers the period of 2005-2010. Research data from the reports of the Polish Chamber of Insurance (PIU), the Financial Supervision Commission (FSC) and the Central Statistical Office (GUS) were used. Additionally data from research agencies and from insurers were analyzed. It was stated, that demand for financial risk insurance rose roughly twofold between 2005 and 2010. The most popular type of insurance was insurance guarantee. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baranowska-Skimina A.: Upadłości firm w Polsce I-III 2011, http://www. egospodarka.pl/ 64119,Upadlosci-firm-w-Polsce-I-III-2011-r,2,39,1.html (20.02.2011).
 2. Handschke J.: Ubezpieczenia kredytu, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001.
 3. Krześ: Warunki dla firm najgorsze od 2,5 roku, "Rzeczpospolita. Rynki i Finanse" 23 luty 2012.
 4. Lisowski J.: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa handlowego, [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw. T. 2 Zastosowania, Poltext, Warszawa 2010.
 5. Naturka W.: Ubezpieczenia finansowe w systemie ubezpieczeń gospodarczych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2004, nr 9-10.
 6. Raport grupy Euler Hermes dotyczący upadłości firm w Polsce w 2009 roku, http://www.eulerhermes. pl/pl/informacje-prasowe/informacje-prasowe.html (20.10.2010).
 7. Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, red. R. Holly, Poltext, Warszawa 2003.
 8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 124, poz. 1151.
 9. Wierzbicka E., Wierzbicki Z.R.: Ubezpieczenia finansowe, [w:] Ubezpieczenia NON-LIFE, red. E. Wierzbicka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
 10. Wierzbicka E.: Ubezpieczenia finansowe w działalności przedsiębiorstwa, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, z. 3 (2/2007).
 11. Wicka A.: Rodzaje ubezpieczeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] Dopady a dosledky financnej krizy na sektor poistovnictva, Bratysława 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu