BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liczmańska Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej
Consumer Promotion in a Case of Prohibition of Public Advertising
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 91-102, wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Promocja konsumencka, Promocja, Reklama
Consumer promotion, Promotion, Advertising
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, kiedy główną siłą ekonomiczną jest hiperkonkurencja, kluczowym celem funkcjonowania przedsiębiorstw staje się zadowolenie klienta. Przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonować, musi prowadzić na szeroką skalę działania promocyjne, mające na celu aktywizację sprzedaży. W sektorze alkoholi wysokoprocentowych poważnym utrudnieniem w komunikacji marketingowej stają się restrykcje państwa zakazujące działań reklamowych. Autorka artykułu stawia tezę, że w obliczu całkowitego zakazu reklamy publicznej nadal można oddziaływać na decyzje zakupowe i aktywizować sprzedaż. (abstrakt oryginalny)

In today's economic reality, when a major economic force is competition main purpose of the business is customer satisfaction. The company needs to operate efficiently conduct large-scale promotional activities aimed at activation of the sale. The liquor industry a major hurdle in marketing communications are state restrictions prohibiting advertising. The article argues that in the face of a total ban on public advertising can still influence the purchasing decisions and activate sales. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alvarez B. A., Casielles R. V. (2005), Consumer evaluations of sales promotion: the effect on brand choice, "European Journal of Marketing", vol. 39, Iss: 1/2.
 2. Cummins J., Mullin R. (2005), Promocja sprzedaży, Helion, Gliwice.
 3. Dhar S. K., Hoch S. J. (1996), Price discrimination using in-store merchandising, "Journal of Marketing", vol. 60, January.
 4. Ehrenberg A. S. C., Hammond K., Goodhardt G. J. (1994), The after-effects of pricerelated consumer promotions, "Journal of Advertising Research", July-August.
 5. Germain R., Iyer K. N. (2006), The interaction of internal and downstream integration and its association with performance, "Journal of Business Logistics", vol. 27/2.
 6. Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 7. Kotler Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 8. Kotler Ph. (2004), Odpowiada na pytania na temat marketingu, DW Rebis, Poznań.
 9. Kozłowska A. (2011), Reklama, techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Pawlak-Kołodziejska K. (2011), Komunikacja marketingowa, w: "Marketing. Podręcznik akademicki", redaktor naukowy K. Andruszkiewicz, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 11. Mazurek-Łopacińska (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 12. Wiktor J. (2005), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Wiśniewska A. (2005), Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 14. Witek-Hajduk M. K. (2011), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu