BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawiła-Niedźwiecki Janusz (Politechnika Warszawska)
Title
Analiza ryzyka operacyjnego z perspektywy teorii organizacji
Analysis of Operational Risk From the Perspective of Organization Theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 179-189, tab., bibliogr.13 poz.
Keyword
Teoria organizacji, Ryzyko operacyjne, Analiza ryzyka, Adekwatność kapitałowa
Organisation theory, Operational risk, Risk analysis, Capital adequacy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w ujęciu bazylejskim (adekwatności kapitałowej) nie gwarantuje dostatecznie kompleksowej prewencji wobec przejawów ryzyka. Pod tym względem więcej zapewnia podejście teorii organizacji i klasyfikacja ryzyka operacyjnego w tym ujęciu. (abstrakt oryginalny)

Operational risk management in terms of Basel (capital adequacy) does not guarantee a sufficiently comprehensive risk prevention. In this respect the organization theory approach and classification of operational risk in this approach present more value.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Bank for International Settlements, Basel 2003.
 2. Gołąb P., Zawiła-Niedźwiecki J.: Zapewnianie ciągłości działania jako ograniczanie ryzyka operacyjnego, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, red. R. Kaszubski, D. Romańczuk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2011.
 4. Krasodomska J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.
 5. Matkowski P.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 6. Nadler G.: Work Systems Design. The ideals Concept, Irwin, Homewood 1967.
 7. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), Warszawa 2004.
 8. Szczepańska K.: Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 9. Zawiła-Niedźwiecki J.: Ciągłość działania organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 10. Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 12. Zawiła-Niedźwiecki J.: Ryzyko i bezpieczeństwo operacyjne, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Zawiła-Niedźwiecki J.: Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów "Przegląd Organizacji" 2010, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu