BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gasik Stanisław (Sybena Consulting)
Title
Zarządzanie wiedzą o projektach
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2010, nr 1, s. 68-87, rys., bibliogr. 80 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Zarządzanie przez projekty, Zarządzanie wiedzą
Project management, Management by projects, Knowledge management
Note
streszcz.
Abstract
Rozwój wiedzy o zarządzaniu projektami napotyka wiele trudności. Żadna z dostępnych publikacji nie porządkuje obszaru zarządzania wiedzą o projektach w sposób analogiczny do usystematyzowania w dostępnych kompendiach i standardach takich obszarów, jak zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami czy zarządzanie jakością w środowisku projektów. Za jedną z głównych przeszkód w dalszym rozwoju wiedzy o zarządzaniu projektami uważany jest brak systematycznego przeglądu stanu badań dotyczącego tego obszaru. Niniejszy artykuł zawiera opis oryginalnego, pełnego modelu zarządzania wiedzą o projektach, w którym podstawową rolę odgrywają:
 • Mikrocykl życia wiedzy - określający zestaw procesów wykonywanych na pojedynczych elementach wiedzy o projektach. W mikrocyklu życia wiedzy wyodrębniono podstawowe procesy zarządzania elementami wiedzy: identyfikację potrzebnej wiedzy, nabycie, tworzenie, wykorzystanie, transfer, identyfikowanie i dokumentowanie wytworzonej wiedzy, dzielenie się wiedzą oraz pozyskiwanie jej spoza organizacji.
 • Makrocykle życia wiedzy - zdefiniowane dla czterech poziomów zarządzania (indywidualnego, projektu, organizacji i globalnego), określające procesy wykonywane na całości wiedzy o projektach istniejącej na każdym z tych poziomów.
 • Międzypoziomowe przepływy wiedzy o projektach - powodujące przekazywanie elementów wiedzy pomiędzy poziomami zarządzania. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajmal M.M., Koskinen K.U. 2008. Knowledge Transfer in Project Based Organizations: An Organizational Culture Perspective. Project Management Journal, nr 1 (39), s. 7-15.
 2. Alavi M., Leidner D.E. 2001 Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, nr 1 (25), s. 107-113.
 3. Atkinson J. 2006. The Age of Aquarius- Pro5ect and Knowledge Management. Project and Knowledge Management in Selected Irish Companies. Project Perspectives, Annual Publication of International Project Management Association, nr 28, s. 56-63.
 4. Ayas K., Zeniuk N. 2001. Project Based Learning: Building Communities of Reflective Practicioners. Management Learning, nr 1 (32), s. 61-76.
 5. Bellini E., Canonico P. 2008. Knowing Communities in Pro5ect Driven Organizations: Analysing the Strategic Impact of Socially Constructed HRM Practices. International Journal of Project Management, nr 26, s. 44-50.
 6. Blessing D., Goerk M., Bach V. 2001. Management of Customer and Pro5ect Knowledge: Solutions and Experience at SAP. Knowledge and Process Management, nr 2 (8), s. 75-90.
 7. Boddie J. 1987. The Project Postmortum. Computerworld, nr 21 (49), s. 77-81.
 8. Boh W.F. 2007. Mechanisms for Sharing Knowledge in Pro5ect-based Organizations. Information and Organization, nr 1 (17), s. 27-58.
 9. Bower D.C., Walker D.H.T. 2007. Planning Knowledge for Phased Rollout Projects. Project Management Journal, nr 3 (38), s. 45-60.
 10. Bredillet Ch.N. 2OO7. Pro5ects: Learning at the Edge of Organization, w: P.W.G. Morris i J.K. Pinto (red.) The Wiley Guide to Project Organization J Project Management Competencies, New York: Wiley and Sons.
 11. Carbonell J.G, Michalski R.S., Mitchell T.M. 1983. An overview o machine learning, w: R.S. Michalski, J.G. Carbonell i T.M. Mitchell (red.) Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach, Palo Alto: TIOGA Publishing.
 12. Carillo P., Robinson H., Al-Ghassani A., Anumba Ch. 2004. Knowledge Management in UK Construction: Strategies, Resources and Barriers. Project Management Journal, nr 1 (35), s. 46-56.
 13. Cooke-Davis T. 2002. The 'Real' Success Factors on Projects. International Journal of Project Management, nr 3 (20), s. 185-190.
 14. Cooper K.G., Lyneis J.M., Bryant B.J. 2002. Learning to Learn, from Past to Future. International Journal of Project Management, nr 20, s. 213-219.
 15. Cooper L.P. 2003. A Research Agenda to Reduce Risk in New Product Development through Knowledge Management: A Practitioner Perspective. Journal of Engineering Technology Management, nr 1-2 (20), s. 117-140.
 16. Cope R.F. III, Cope R.F., Hotard D.G. 2006. Enhancing Project Management With Knowledge Management Principles. Proceedings of the Academy of Information and Management Sciences, nr 1 (10), s. 41-45.
 17. Damm D., Schindler M. 2002. Security Issues of a Knowledge Medium for Distributed Project Work. International Journal of Project Management, nr 20, s. 30-47.
 18. Davenport T.H., Prusak L. 1998. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston: Harvard Business School Press.
 19. DeFillippi R.J. 2001. Introduction: Project-based Learning, Reflective Practices and Learning Outcomes. Management Learning, nr 1 (32), s. 5-10.
 20. Delisle C.L., Rowe K. 2004. Communities of Practice and Project Management, w: P. Dinsmore i J. Cabanis-Brewin (red.) 2004. New York: AMA Handbook of Project Management, AMACON.
 21. Desouza K.C., Evaristo J.R. 2004. Managing Knowledge in Distributed Projects. Communications of the ACM, nr 4 (47), s. 87-91.
 22. Desouza K.C., Evaristo J.R. 2006. Project Management Offices: A Case of Knowledge-based Archetypes. International Journal of Information Management, nr 26, s. 414-423.
 23. Dickinson A. 2000. Enhancing Knowledge Management in Enterprises ENKE IST Project, IST-2000-29482, Retrieved April 27, 2007, http://www.ist-enke.com.
 24. Donk van D.P., Riezebos J. 2004. Exploring the Knowledge Inventory in Project-based Organisations: A Case Study. International Journal of Project Management, nr 23, s. 75-83.
 25. Duarte D., Snyder N. 1997. From Experience: Facilitating Global Organizational Learning in Product Development at Whirlpool Corporation. Journal of Product Innovation Management, nr 1 (14), s. 48-55.
 26. Eskerod P., Skriver H.J. 2007. Organizational Culture Restraining In-house Knowledge Transfer Between Project Managers - a Case Study. Project Management Journal, nr 1 (38), s. 110-122.
 27. Fong P.S.W. 2005. Managing Knowledge in Project-Based Professional Services Firms: An International Comparison, w: P.E.D. Love, P.S.W. Fong i Z. Irani (red.) Management of Knowledge in Project Environments. Butterworth-Heinemann.
 28. Garrety K., Robertson P.L., Badham R. 2004. Integrating Communities of Practice in Technology Development Project. International Journal of Project Management, nr 5 (22), s. 351-358.
 29. Grabher G. 2004. Temporary Architectures of Learning: Knowledge Governance in Project Ecologies. Organization Studies, nr 9 (25), s. 1491-1514.
 30. Grant R.M. 1996. Towards a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal, nr 17, s. 109-122.
 31. Gulliver F.R. 1987. Post-project Appraisals Pay. Harvard Business Review, nr 2, s. 128-132.
 32. Hanisch B., Lindner F., Muller A., Wald A. 2008. Project Knowledge Management: Status Quo, Organizational Design, and Success Factor, Warsaw: Proc. of PMI Research Conference.
 33. Hill G.M. 2003. The Complete Project Management Office Handbook, Boca Raton: Auerbach Publications.
 34. Hobday M. 2000. The Project-based Organisation: An Ideal Form for Managing Complex Products and Systems? Research Policy, nr 7/8 (29), s. 871-893.
 35. Jemielniak D., Koźmiński A.K. 2008. Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 36. Julian J. 2008. How Project Management Office Leader Facilitate Cross-project Learning and Continuous Improvement. Project Management Journal, nr 3 (39), s. 43-58.
 37. Karlsen J.T., Gottschalk P. 2004. Factors Affecting Knowledge Transfer in IT Projects. Engineering Management Journal, nr 1 (16), s. 3-10.
 38. Keegan A., Turner J.R. 2001. Quantity versus Quality in Project-based Learning Practices. Management Learning, nr 1 (32), s. 77-98.
 39. King W.R., Chung T.R., Haney M.H. 2008, Knowledge Management and Organizational Learning. Omega, nr 2 (36), s. 167-172.
 40. Kivrak S., Arslan G., Dikmen I., Birgonul M.T. 2008. Capturing Knowledge in Construction Projects: Knowledge Platform for Contractors. Journal of Management in Engineering, nr 2 (24), s. 87-95.
 41. Kotnour T. 2000. Organisational Learning Practices in the Project Management Environment. International Journal of Quality and Reliability Management, nr 5 (174), s. 393-406.
 42. Kotnour T., Vergopia C. 2005. Learning-based Project Reviews: Observations and Lessons Learned from the Kennedy Space Center. Engineering Management Journal, nr 4 (17), s. 30-38.
 43. Lam T.K.Y. 2009. A Knowledge Cafe: The Intangibles of Project Management, Kuala Lumpur: Proc. of PMI 2009 Asia World Congress.
 44. Lam W., Chua A. 2005. Knowledge Management Project Abandonment: An Explanatory Examination of Root Causes. Communications of the Association for Information Systems, nr 16, s. 723-743.
 45. Lampel J., Scarbrough H., Macmillan S. 2008. Managing through Projects in Knowledge-based Environments. Long Range Planning, nr 1 (41), s. 7-16.
 46. Landaeta R.E. 2008. Evaluating Benefits and Challenges of Knowledge Transfer Across Projects. Engineering Management Journal, nr 1 (20), s. 29-38.
 47. Levin G., Rad P.F. 2007. Moving forward with Project Management: A Knowledge Management Methodology, Atlanta: PMI Global Congress Proceedings.
 48. Liebovitz J. 2005. Conceptualizing and Implementing Knowledge Management, w: P. Love, P.S.W. Fong i Z. Irani (red.) Management of Knowledge in Project Environments. Butterworth-Heinemann.
 49. Liebovitz J., Megbolugbe I. 2003. A Set of Frameworks to Aid the Project Manager in Conceptualizing and Implementing Knowledge Management Initiatives. International Journal of Project Management, nr 21, s. 189-198.
 50. Love P., Fong P.S.W., Irani Z. (red.) Management of Knowledge in Project Environments. Butterworth-Heinemann.
 51. Milton N. 2005. Knowledge Management for Teams and Projects, Oxford: Chandos Publishing.
 52. Mohrman S.A., Finegold D., Mohrman A.M. Jr. 2003. An Empirical Model of the Organization Knowledge System in New Product Development Firms. Journal of Engineering and Technology Management, nr 20, s. 7-38.
 53. Morris P.W.G. 2004. Science, Objective Knowledge, and the Theory of Project Management. ICE James Forrest Lecture, http://www.bartlett.ucl.ac.uk/research/management/ICEpaperFinal.pdf, data dostępu: maj 2009.
 54. Newell S., Edelman L.F. 2008. Developing a Dynamic Project Learning and Cross-project Learning Capability: Synthesizing Two Perspectives. Information Systems Journal, nr 18, s. 567-591.
 55. Nissen M., Kamel M., Segupta K. 2000. Integrated Analysis and Design of Knowledge Systems and Processes. Information Resources Management Journal, nr 1 (13), s. 24-43.
 56. Nonaka I., Takeuchi H. 1995. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, New York: Oxford University Press.
 57. Norman D.A. 1990. Commentary: Human Error and the Design of Computer Systems. Communications of the ACM, nr 1 (33), s. 4-7.
 58. Petter S., Vaishnavi V. 2008. Facilitating Experience Reuse among Software Project Managers. Information Sciences, nr 178, s. 1783-1802.
 59. PMAJ 2005. A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation. Volume I. Revision 3, Japan: Project Management Association of Japan.
 60. PMI 2008. A Guide to Project Management Body of Knowledge PMBOKGuide - Fourth Edition, Newton Square: Project Management Institute.
 61. Prencipe A., Tell F. 2001. Inter-project Learning: Process and Outcomes of Knowledge Codification in Project-based Firms. Research Policy, nr 309, s. 1373-1394.
 62. Quintas P., Lefrere P., Jones G. 1997. Knowledge Management: A Strategic Agenda. Long Range Planning, nr 3 (30), s. 385-391.
 63. Reich B.H. 2007. Managing Knowledge and Learning in IT Projects: A Conceptual Framework and Guidelines for Practice. International Journal of Project Management, nr 2 (38), s. 5-17.
 64. Reifer D.J. 2002. A Little Bit of Knowledge Is a Dangerous Thing. IEEE Software, May/June, s. 14-15.
 65. Rus I., Lindvall M. 2002. Knowledge Management in Software Engineering. IEEE Software, nr 3 (19), s. 26-38.
 66. Ruuska I., Vartiainen M. 2005. Characteristics of Knowledge Sharing Communities in Project Organizations. International Journal of Project Management, nr 23, s. 374-379.
 67. Sankarasubramanian S. 2009. Knowledge Management Meet Project Management, Kuala Lumpur: Proc. of PMI 2009 Asia World Congress.
 68. Sauer Ch., Reich B.H. 2009. Rethinking IT Project Management: Evidence of a New Mindset and its Implications. International Journal of Project Management, nr 27, s. 182-193.
 69. Schindler M., Eppler M.J. 2003. Harvesting Project Knowledge: A Review of Project Learning Methods and Success Factors. International Journal of Project Management, nr 21, s. 219-228.
 70. Sense A.J. 2007. Cultivating the Learning within Projects, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 71. Smith P.G. 1996. Your Product Development Process Demands Ongoing Improvement. Research Technology Management, nr 2 (39), s. 37-44.
 72. Snider K.F., Nissen M.E. 2003. Beyond the Body of Knowledge: A Knowledge-flow Approach to Project Management Theory and Practice. Project Management Journal, nr 2 (34), s. 4-12.
 73. Söderquist K.E. 2006. Organising Knowledge Management and Dissemination in New Product Development: Lessons from 12 Global Corporations. Long Range Planning, nr 5 (39), s. 497-523.
 74. Suikki R., Tromstedt R., Haapasalo H. 2006. Project Management Competence Development Framework in Turbulent Business Environment. Technovation, nr 26, s. 723-738.
 75. Susman G.I., Majchrzak A. 2003. Research Issues in Knowledge Management and Virtual Collaboration in New Product Development: An Introductory Essay. Journal of Engineering and Technology Management, nr 20, s. 1-5.
 76. Swan J., Newell S., Scarbrough H., Hislop D. 1999. Knowledge Management and Innovation: Networks and Networking. Journal of Knowledge Management, nr 4, s. 262.
 77. Sydow J., Lindqvist L., DeFillippi R. 2004. Project-based Organizations, Embeddedness and Repositories of Knowledge. Organization Studies, nr 9 (25), s. 1475-1489.
 78. Tiwana A. 2000. The Knowledge Management Toolkit: Practical Techniques for Building a Knowledge Management System, Prentice Hall.
 79. Ward J.A., Aurum A. 2004. Knowledge Management in Software Engineering: De-scribing the Process, Paper presented at the 15th Australian Software Engineering Conference ASWEC 2004, Melbourne: EEE Computer Society Press.
 80. Webb S.P. 1998. Knowledge Management: Linchpin of Change, London: Routlege.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu