BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oliński Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Motywy podejmowania działalności gospodarczej wśród studentów
Motives of Taking Up of Economic Activities Among Students
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 103-116, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, Studenci
Entrepreneurship, Business activity, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie dotyczy przedsiębiorczości akademickiej i prezentuje wybrane zależności, które mają określony wpływ (charakteryzujący się różną siłą oddziaływania) na podejście i zamierzenia respondentów, będących studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, odnośnie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Głównym celem przeprowadzonych badań empirycznych, których rezultaty są tu omawiane, była identyfikacja czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o założeniu własnej firmy, jak też zdiagnozowanie nastawienia potencjalnych przedsiębiorców do prowadzenia własnego biznesu. (abstrakt oryginalny)

Identification of themes and concerns associated with establishing your own business among students is crucial to improving the teaching of the subject: "Entrepreneurship". The study clearly shows that the desire to run their own business are great. According to the research survey results, over 65% of students seriously considered taking that risk. The study clearly shows that the desire to set up their own business is great. For all respondents financial assistance was identified as an important motivating factor. Finances needed to start their own businesses, are also a major negative factor. In second place was indicated counseling, both in the form of courses, training and business support advisers (mostly practitioners). These two factors, as the most awaited by potential entrepreneurs, should be widely implemented and improved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Althus M. (2009), Die Anti-Harvards. Wie Bildungskonzerne Amerikas Hochschulwesen revolutionieren, LIT Verlag, Berlin.
  2. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  3. Barski R., Cook T. (2011), Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  4. Cieślik J. (2008), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, "Edukacja", nr 2 (102), Warszawa.
  5. Cieślik J., Matusiak K. B, Guliński J., Skala-Poźniak A. (2011), Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  6. Katz J. A. (2003), The Chronology and Intellectual Trajectory of American Entrepreneurship Education 1876‒1999, Journal of Business Venturing, vol. 18.
  7. Kuratko D. F. (2004), Entrepreneurship education in the 21st century: from legitimization to leadership, A Coleman Foundation White Paper, USASBE National Conference, (www.faculty.bus.olemiss.edu).
  8. Matusiak K. B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  9. Wissema J. G. (2005), Technostarterzy, dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  10. Wright M., Clarysse B., Mustar P., Lockett A. (2007), Academic Entrepreneurship in Europe, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu