BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wybrane aspekty nowoczesnych form promocji
Selected Aspects of Modern form of Promotion
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 117-126, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Marketing szeptany, Promocja, Formy promocji, Marketing partyzancki
Buzz marketing, Promotion, Promotion forms, Guerrilla marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych nowoczesnych form promocji, takich jak marketing szeptany oraz marketing partyzancki, będących niestandardowymi, kreatywnymi rozwiązaniami, mającymi w sposób skuteczny przykuć uwagę odbiorcy. (abstrakt oryginalny)

Goal of this study is to show selected, modern forms of promotion, such as word mouth marketing and guerilla marketing, being out-of-line, creative solutions, riveting attention of an audience in effective way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chrąchol U. (2009), Marketing szeptany jako efektywny sposób kreowania marki wśród konsumentów, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, G. Rosa, A. Smalec (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Szczecin.
 2. Balter D., Butman J. (2007), Poczta pantoflowa: sztuka marketingu szeptanego, HELION, Gliwice.
 3. Dołhasz M. (2009), Reklama ambientowa - nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, G. Rosa, A. Smalec (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Szczecin.
 4. Hughes M. (2008), Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, MT Biznes, Warszawa.
 5. Jasielska A., Maksymiuk R. A. (2010), Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Kaniewska-Sęba, A. (2008), Ambient media jako nowoczesny instrument komunikacji, [w:] Marketing - zagadnienia współczesne, H. Mruk (red.), Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 7. Levinson J. C. (1998), Marketing partyzancki, PWE, Warszawa.
 8. Murdoch A. (2003), Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Polkowska D. (2011), Social shoping jako narzędzie marketing szeptanego online, [w:] Marketing przyszłości. Tredny. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, G. Rosa, A. Smalec (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 662, Ekonomiczne Problemy usług nr 74, Szczecin.
 10. Rosen E. (2003), Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań.
 11. Smalec A. (2010), Nowe formy komunikacji marketingowej - wybrane aspekty, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, B. Pilarczyk, Z. Waskowski (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" nr 135, Poznań.
 12. Sutherland J., Canwell D. (2008), Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Zięba K. (2010), Marketing partyzancki jako efektywna forma docierania do młodego konsumenta, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, Sz. Figiel (red.), PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu