BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Znajomość problematyki finansów publicznych wśród studentów kierunku zarządzanie
Knowledge of the Situation in Public Finance Among Students of Management
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 127-136, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Reforma finansów publicznych, Studenci, Finanse publiczne
Public finance reform, Students, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kondycja finansów państwa to zagadnienie istotne dla ekonomistów, polityków, ale również przeciętnego obywatela. Każdy powinien być zainteresowany jak najlepszą sytuacją finansów publicznych, bowiem od ich stanu zależy również kondycja budżetów domowych. Wyraz troski o państwo można okazać, uczestnicząc w wyborach parlamentarnych, które decydują o przyszłej drodze rozwoju państwa. Ważne, aby wybór był przemyślany, świadomy i uwzględniał posiadaną wiedzę na temat funkcjonowania państwa. W publikacji starano się sprawdzić, jaki poziom wiedzy na temat finansów publicznych i roli państwa w gospodarce mają studenci. Okazało się, że poziom ten jest daleki od zadowalającego. Świadczyła o tym mała liczba trafnych, uzasadnionych odpowiedzi. Mając to na względzie, aż trudno sobie wyobrazić, jak niska musi być wiedza ogółu społeczeństwa na temat finansów państwa, a jeszcze trudniej zrozumieć przesłanki, jakimi kierują się obywatele w swoich decyzjach wyborczych. (abstrakt oryginalny)

The situation in public finance is very important for economists, politics and ordinary citizens. All of them can influence on state's finance by attempting to vote. Choosing a particularly political option, citizens agree for changes in economy of country for next four years. When we expect that democracy acts properly, we suppose to give a vote with full knowledge and opinion about economical and political processes in public finance. In this publication it was done research concerning students' knowledge about public finance in Poland. The results showed poor understanding of relations and processes in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kosikowski C. (2011), Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
  2. Moździerz A. (2009), Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa.
  3. Podstawka M. (2010), Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Wieteski S., Wypych M. (2009), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu