BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salejko-Szyszczak Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Klasyfikacja konfliktów w przedsiębiorstwie
Classification of Conflicts in Enterprice
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 137-148, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Sytuacje konfliktowe, Konflikty w przedsiębiorstwie, Rozwiązywanie konfliktów, Przedsiębiorstwo
Conflict situations, Conflicts in organisation, Solving conflicts, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma charakter poznawczy. Jego celem jest przedstawienie podstawowych rodzajów konfliktów w zależności od kryteriów ich podziału. Wielość zaistniałych w praktyce sytuacji konfliktowych utrudnia właściwe ich sklasyfikowanie, co niewątpliwie jest przeszkodą w ich rozpoznaniu i opóźnia proces ich rozwiązania. Znajomość poszczególnych typów konfliktów może przyczynić się do właściwego przyporządkowania zaistniałych sytuacji konfliktowych. Syntetyczna ich charakterystyka może być przyczynkiem do szybszego ich rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

The article has cognitive character. This article aims to identify the basic types of conflicts, taking into account the different criteria for their division. The multitude of situations happen in practice, makes difficult the proper classification, which undoubtedly is an obstacle in their diagnosis and delays the process of solving them. Knowledge of different types of conflicts can contribute to the proper allocation existing situations of conflict. Brief description may be a contribution to solve them faster. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balawajder K. (1998), Komunikacja. Konflikty. Negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 2. Balcerowicz P. (2011), Czy istnieją konflikty etniczne i religijne?, [w:] Kostecki W. (red.), Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 3. Bańka W. (1998), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 4. Bartkowiak G. (1997), Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 5. Bednarski A. (1998), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 6. Bieniok H. i in. (1997), Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 7. Buchanan D., Huczyński A. (1997), Organizational behaviour, Wydawnictwo Prentice Hall, Glasgow.
 8. Gordon J. R. (1999), Organizational behaviour. A diagnostic approach, Wydawnictwo Prentice Hall, New Jersey.
 9. Grzesiuk L. i in. (2001), Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
 10. Haber L. H. (1993), Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 11. Jędrzycki W. (1985), Konflikt społeczny w zakładzie pracy, Wydawnictwo ANS, Warszawa.
 12. Karney E. J. (1998), Psychologia w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów Sp. z o.o., Warszawa.
 13. Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 14. Królikowska J. (1996), Struktura procesu konfliktowego, [w:] Piątek K. (red.), Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 15. Kuc B. R. (1999), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo "Oskar-Master of Biznes", Warszawa.
 16. McKenn E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa.
 17. Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza "Antykwa", Kraków.
 18. Robbins S. P. (1998), Zachowanie w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Robey D. (1991), Designing organizations, Wydawnictwo Richard D. Irwin, Boston.
 19. Rummel-Syska Z. (1990), Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy (1996), Wydawnictwo "Znicz", Szczecin.
 21. Słownik wyrazów obcych (1980), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Stoner J. A. F., Wankel Ch. (1996), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Sztumski J. (1987), Konflikt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 24. Webber A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (1995), Zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 26. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Zimniewicz K. (1991), Techniki zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu