BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajewski Krzysztof (Politechnika Wrocławska)
Title
Optymalne postępowanie w problemie sekwencyjnej selekcji : praktyka i teoria
Source
Decyzje, 2006, nr 5, s. 29-40, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Łańcuch Markowa, Modele matematyczne
Decision making under uncertainty, Markov chain, Mathematical models
Note
streszcz.
Abstract
Analizowana jest modyfikacja problemu sekwencyjnego wyboru najlepszego obiektu. Selekcjoner obserwuje rangi względne obiektów, których prawdziwe wartości są losowe, niezależne o rozkładzie jednostajnym na [0, 1]. Zadaniem selekcjonera jest wybór jednego obiektu w chwili obserwacji. Otrzymana wypłata to prawdziwa wartość wybranego obiektu pomniejszona o pewien koszt, odzwierciedlający koszt decyzji. Podejście używane do stworzenia modelu matematycznego oraz wyznaczenia strategii optymalnej polega na zastosowaniu metody optymalnego zatrzymania do ciągu wypłat, które są wartościami w innych zadaniach optymalnego zatrzymania. Obserwowane wielkości losowe tworzą łańcuch Markowa, a optymalne strategie wyznaczane są metodą indukcji wstecznej. Zbadano asymptotyczne zachowanie rozwiązań ze skończonym horyzontem czasowym. Przedstawione zagadnienia są dyskusją problemu poruszonego przez Beardena (2006) i analizowanego przez Autora w pracy Szajowskiego (2006). (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszyński, R., 1974. Reguły zatrzymywania. Wiadom. Mat. 18, 41-53.
 2. Bartoszyński, R., Govindarajulu, Z., 1978. The secretary problem with interview cost. Sankhya, Ser. B 40, 11-28.
 3. Bearden, J.N., 2006. A new secretary problem with rank-based selection and cardinal payoffs. J. Math. Psychology 50, 58-59.
 4. Bearden, J.N., Murphy, R.O., Rapoport, A., 2005. A multi-attribute extension of the secretary problem: Theory and experiments. J. Math. Psychology 49, 410-422.
 5. Cayley, A., 1875. Mathematical questions with their solutions. The Educational Times 23, 18-19.
 6. Chmielecka, A., Porosiński, Z., 2005. Matematyka w ochronie zdrowia ludzkiego, czyli jak unikać stresu związanego z koniecznością podejmowania decyzji - problem najlepszego wyboru w ujęciu sekwencyjnym, [w]: Zagadnienia interdyscyplinarne w inżynierii ochrony środowiska, I Konferencja Naukowa Doktorantów, Szklarska Poręba, 21-23.11.2005. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 58-65.
 7. Corbin, R.M., 1980. The secretary problem as a model of choice. J. Math. Psychol. 21, 1-29.
 8. Dynkin, E., Juszkiewicz, A., 1970. Twierdzenia i problemy procesów Markowa. Biblioteka Naukowa Inżyniera, PWN Warszawa.
 9. Ferguson, T.S., 1992. Best-choice problems with dependent criteria, [w:] Ferguson, T.S., Samuels, S.M. (Eds.), Strategies for Sequential Search and Selection in Real Time, Proceedings of the AMS-IMS-SIAM Joint Summer Research Conferences held June 21-27, 1990. Vol. 125 of Contemporary Mathematics. American Mathematica Society, Providence, Rhode Island, University of Massachusetts at Amherst, 135-151.
 10. Gardner, M., 1960 a. Mathematical games. Scientific American 202 (1), 150-156.
 11. Gardner, M., 1960 b. Mathematical games. Scientific American 202 (3), 172-182.
 12. Gilbert, J., Mosteller, F., 1966. Recognizing the maximum of a sequence. J. Amer. Statist. Assoc. 1 (313), 35-73.
 13. Gnedin, A., 1981. Multicriterial problem of optimum stopping of the selection process. Autom. Remote Control 42, 981-986.
 14. Gusejn-Zade, S., 1966. Zadacha vybora i optimal'noe pravilo ostanovki posledovatel'nosti nezavisimykh ispytanij. Teor. Veroyatn. Primen. 11, 534-537. Przekład ang.: The problem of choice and the optimal rule for a sequence of independent trials, Theor.Probab.Appl. 11, 472-476.
 15. Kozielecki, J., 1975. Psychologiczna teoria decyzji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 16. Porosiński, Z., Szajowski, K., 2000. Full-information best choice problem with random starting point. Math. Jap. 52 (1), 57-63.
 17. Resnick, S.I., 1987. Extreme values, regular variation, and point processes. Applied Probability, Vol. 4, New York etc.: Springer-Verlag. XII, 320 p.; DM 145.00.
 18. Sakaguchi, M., Szajowski, K., 2000. Mixed-type secretary problems on sequences of bivariate random variables. Math. Jap. 51 (1), 99-111.
 19. Samuel-Cahn, E., October 2005. When should you stop and what do you get? Some secretary problems. Discussion Paper 407, Deparment of Statistics, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91905, Israel; http://ratio.huji.ac.il/dp/dp407.pdf
 20. Samuels, S.M., Chotlos, B., 1986. A multiple criteria optimal selection problem, [w:] Ryzin, J.V. (Ed.), Adaptive statistical procedures and related topics. Proceedings of the Symposium on Adaptive Statistical Procedures and Related Topics, held at Brookhaven National Laboratory, czerwiec 1985. Nr 8 w IMS Lect. Notes Monogr. Ser. Institute of Mathematical Statistics, Beachwood, OH 44122, U.S.A., 62-78.
 21. Seale, D., Rapoport, A., 1997. Sequential decision making with relative ranks: An experimental nvestigation of the ''secretary problem''. Organizational Behaviour and Human Decision Processes 69, 221-236.
 22. Seale, D., Rapoport, A., 2000. Optimal stopping behavior with relative ranks: The secretary problem with unknown population size. J. Behavioral Decision Making 13, 391-411.
 23. Smith, M., Deely, J., 1975. A secretary problem with finite memory. J. Amer. Stat. Assoc. 70, 357-361.
 24. Suchwałko, A., Szajowski, K., 2002. Non standard, no information secretary problems. Sci. Math. Japonicae 56, 443-456.
 25. Szajowski, K., 1982. Optymalny wybór obiektu o a-tej randze. Matem. Stos. 19, 51-65.
 26. Szajowski, K., kwiecień 2006. A rank-based selection with cardinal payoffs and a cost of choice. Preprint I-18/2006, Instytut Matematyki i Informatyki, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław; http://neyman.im.pwr.wroc.pl/~szajow/publ2002/pdf/RankStop06.pdf
 27. Yang, M., 1974. Recognizing the maximum of a random sequence based on the relative rank with the backward solicitation. J. Appl. Prob. 11, 504-512.
 28. Yeo, G.F., 1998. Interview costs in the secretary problem. Aust. N.Z.J. Stat. 40 (2), 215-219.
Cited by
Show
ISSN
1733-0092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu