BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw bez kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim
Companies with Foreign Capital Against Companies without Foreign Capital in Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2010, t. 41, s. 175-189, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kapitał zagraniczny, Gospodarka regionalna, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Foreign capital, Regional economy, Foreign capital in enterprises
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
W artykule podjęto próbę zabrania głosu w dyskusji na temat oceny znaczenia kapitału zagranicznego dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez przedstawienie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw wyłącznie z polskim kapitałem. Celem opracowania jest porównanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym z przedsiębiorstwami bez kapitału zagranicznego z województwa kujawsko-pomorskiego pod względem: zasobów kapitałowych, zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych oraz osiąganych wyników finansowych. (abstrakt oryginalny)

This article is a trial of taking share in discussion about the importance of foreign capital for the economy of Kujawsko-Pomorskie voivodship through the presentation of companies with foreign capital against companies without foreign capital. The aim of this paper is to compare the companies with foreign capital and companies without foreign capital from Kujawsko-Pomorskie voivodship with regard to: capital resources, employment, investment outlays and financial results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GUS (2000a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 roku, Warszawa.
 2. GUS (2000b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1999 r., Warszawa.
 3. GUS (2001a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, Warszawa.
 4. GUS (2001b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2000 r., Warszawa.
 5. GUS (2002a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, Warszawa.
 6. GUS (2002b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2001 r., Warszawa.
 7. GUS (2003a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku, Warszawa.
 8. GUS (2003b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2002 r., Warszawa.
 9. GUS (2004a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa.
 10. GUS (2004b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2003 r., Warszawa.
 11. GUS (2005a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa.
 12. GUS (2005b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2004 r., Warszawa.
 13. GUS (2006a), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa.
 14. GUS (2006b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 r., Warszawa.
 15. GUS (2007a), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa.
 16. GUS (2007b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 r., Warszawa.
 17. GUS (2008a), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa.
 18. GUS (2008b), Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2007 r., Warszawa.
 19. Studzińska K., Szóstek A. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju, [w:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, UMK, Toruń. US w Bydgoszczy (2008), Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2008, Bydgoszcz, http://www.stat.gov.pl (15.06.2009).
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu