BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mróz Krzysztof
Title
Wpływ sterowania zapasami na poziom obsługi klienta
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 61, s. 85-100, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Obsługa klienta, Klient, Zarządzanie zapasami
Customer service, Customer, Inventory management
Abstract
Zapasy w przedsiębiorstwie wpływają bezpośrednio na poziom obsługi klienta poprzez możliwość realizacji jego zamówienia w odpowiednim czasie lub brak tej możliwości. Chcąc właściwie kształtować relacje z klientem i utrzymywać określony poziom jego obsługi, należy przede wszystkim właściwie sterować zapasami w przedsiębiorstwie. Ponieważ czas dostawy towaru do klienta to czas potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki, powiększony o czas trwania transportu, towary, których powyższa reguła dotyczy, powinny się znajdować w magazynie w chwili przyjęcia zamówienia od klienta. Przy optymalizacji stanów magazynowych należy mieć na względzie uzyskanie pożądanego poziomu obsługi klienta po możliwie najniższym koszcie. W tym kontekście warto zauważyć, jaki poziom obsługi klienta jest przez przedsiębiorstwo pożądany oraz w jaki sposób go osiągnąć i utrzymać. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciesielski M., Logistyka, Terra, Poznań 2000.
  2. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
  3. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001 .
  4. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, ILiM, Poznań 2002.
  5. Majewski J., Informatyka dla logistyki, ILiM, Poznań 2002.
  6. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne podstawy organizacji i zarządzania, ILiM, Poznań 2001.
  7. Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu