BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gasz Małgorzata
Title
Znaczenie korporacji transnarodowych w gospodarce światowej
The Importance of Transnational Corporations in the World
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 29-45, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Korporacje międzynarodowe, Gospodarka światowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Globalizacja działań przedsiębiorstwa
International corporation, World economy, International economic relations, Globalization of enterprise activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie uważa się, że korporacje transnarodowe, obok państw, instytucji i organizacji międzynarodowych, stały się głównym i niezwykle aktywnym podmiotem procesów globalizacji o istotnej sile wpływu na zmiany zachodzące w gospodarce światowej. Funkcjonowanie firm o zasięgu globalnym budzi jednak wiele kontrowersji. Z jednej strony przysparzają krajowi goszczącemu szereg określonych korzyści (nowe inwestycje, miejsca pracy), z drugiej negatywnie ocenia się ich próby działania ponad ustawodawstwem krajowym czy transfer zysków zagranicę. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia ekonomicznego tych podmiotów we współczesnej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, it is believed that transnational corporations, in addition to states, international institutions and organizations, have become a major and extremely active subject of globalization with very important influence on changes in the global economy. The functioning of global companies, however, raises a lot of controversy. On one hand, it can bring a number of specific benefits (new investments, jobs) to the host countries, on the other hand, they face a lot of critics to their operation, attempts to influence national legislation and transfer of profits abroad. The article attempts to assess the economic significance of these entities in the modern economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010.
 2. Bożyk P., Międzynarodowe stosunku ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 2008.
 3. Ciamaga L., Światowa gospodarka rynkowa, PWN, Warszawa 1990.
 4. Forum nr 11/2002, Spółka coraz bardziej wspólna, przedruk za The Economist, "The Economist Newspaper" Ltd., 22.01.2002.
 5. Global 2000, Forbes, http://www.forbes.com/global2000/.
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Korporacja_mi%C4%99dzynarodowa.
 7. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=555:korporacje-transnarodowe&catid=57:k&Itemid=92.
 8. http://www.sgh.waw.pl/imsg.
 9. Interbrand http://www.biznes.banzaj.pl/Ranking-najcenniejszych-marek-swiata.
 10. Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003.
 11. Kisiel-Łowczyc A. B. (red.), Współczesna gospodarka światowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 12. Orłowska R., Żołądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.
 13. Rubner A., The might of the multinationals: the rise and fall of the corporate legend, Praeger, New York, 1990.
 14. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 15. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 16. Sala S., Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, Kraków 2005.
 17. World Economic Outlook Database, MFW, October 2012.
 18. World Investment Report 2001, 2006, 2011, UNCTAD.
 19. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 20. Żurawicki L., Korporacje wielonarodowe w handlu światowym, PWE, Warszawa 1983.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu