BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Poziom zaangażowania kapitału w zapasach w organizacjach non-profit
Inventory Investment Level in Nonprofit Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 203-209, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Kapitał, Zapasy
Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Capital, Inventories
Note
streszcz., summ..
Abstract
Organizacje non-profit powinny, w związku z większym ukierunkowaniem na realizację misji, wybierać mniej restrykcyjne zarządzanie zapasami niż analogiczne przedsiębiorstwa nastawione na zysk. W niniejszym artykule, będącym kontynuacją rozważań na temat relacji między ryzykiem towarzyszącym oczekiwanym korzyściom dla dostawców kapitału, wynikającej z wyboru strategii zarządzania zapasami, zamieszczono również dane empiryczne pochodzące z polskich organizacji non-profit, ilustrujące fakt odmiennego, zbyt restrykcyjnego zarządzania zapasami w organizacjach non-profit w stosunku do teoretycznych oczekiwań wynikających z modelu. (abstrakt oryginalny)

Nonprofit organizations are more concerned with the safe realization of the mission. That fact should result in less restrictive inventory policies. In this article, we presents empirical data from the over 3000 Polish nonprofit organizations, which illustrate the fact that Polish nonprofit organizations use more restrictive inventory management than what is recommended by theoretical expectations arising from the model.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berger S.: Fundamentals of Health Care Financial Management, Wiley, New York 2008.
 2. Blazek J.: Nonprofit Financial Planning, Wiley, New York 2008.
 3. Bougheas S., Mateut S., Mizen P.: Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade- off from accounts payable and receivable, "Journal of Banking & Finance" 2009, Vol. 33, No. 2.
 4. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 5. Hawawini G., Viallet C.: Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 6. Lane G.S., Longstreth E., Nixon V.: A Community Leaders Guide to Hospital Finance, The Access project, Suite 2001.
 7. Michalski G.: Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński nr 639, Szczecin 2011.
 8. Michalski G.: Corporate inventory management with value maximization in view, "Agricultural Economics- Zemedelska Ekonomika" 2008, Vol. 54, Iss. 5.
 9. Michalski G.: Inventory management optimization as part of operational risk management, "Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research" 2009, Vol. 43, Iss. 4.
 10. Michalski G.: Value-based inventory management, "Romanian Journal of Economic Forecasting" 2008, Vol. 9, Iss. 1.
 11. Nowicki M.: The Financial Management of Hospitals and Healthcare Organizations, Health Administration Press, New York 2004.
 12. Ralser T.: ROI for Nonprofits, Wiley, New York 2007.
 13. Raymond S.U., Nonprofit Finance for Hard Times, Wiley, New York 2010.
 14. Zietlow J., Hankin J.A., Seidner A.G.: Financial Management for Nonprofit Organizations, Wiley, New York 2007.
 15. Zietlow J.: Nonprofit financial objectives and financial responses to a tough economy, "Journal of Corporate Treasury Management" 2010, Vol. 3, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu