BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Waldemar (Uniwersytet Gdański), Polak Ewa (Uniwersytet Gdański)
Title
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na efektywność przedsiębiorstw
Impact of Foreign Investment on the Efficiency of Businesses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 211-221, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Efektywność przedsiębiorstwa
Direct investments, Foreign investment, Enterprise effectiveness
Note
streszcz., summ..
Company
Delphi Automotive Systems
Abstract
Niniejsze opracowanie analizuje rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w polskiej gospodarce na przykładzie DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS. Od początku lat dziewięćdziesiątych Polska - w następstwie liberalizacji i otwarcia rynku wewnętrznego - znalazła się w kręgu zainteresowań inwestorów zagranicznych. W konsekwencji kapitał zagraniczny zaczął napływać do Polski szerszym strumieniem, co jest zwłaszcza widoczne po 1995 roku. Inwestycje zagraniczne w coraz większym stopniu rzutują na perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw polskiej gospodarki i stanowią ważną przesłankę jej międzynarodowej konkurencyjności. Jest to także ważne z punktu widzenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w której swoboda przepływu kapitału należy do głównych kanałów funkcjonowania wspólnego rynku. (abstrakt oryginalny)

The presented study analyses the role of direct foreign investment in Polish economy focusing of the example of Delphi Automatic Systems. Foreign investors became interested in Poland as a result of the deregulation and opening of the Polish domestic market at the beginning of the 90s. Consequently, foreign capital started flowing more vigorously, which was quite noticeable after 1995. The growing role of foreign investments in the development of Polish enterprises is reflected in their competitiveness on the international market. These investments are also important for Polish membership in the EU, whose market functioning is dependant on a free flow of capital.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buckley A.: Inwestycje zagraniczne: składniki, wartości, ocena, PWN, Warszawa 2002.
 2. Caves R., Frankel J.A., Jones R.W.: Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 3. Dunning J.H.: International production and multinational expertise, London 1991.
 4. Dunning J.H.: The Eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extension, "Journal of Internatonal Business Studies", London 1998.
 5. Kapitał zagraniczny w Polsce: warunki działania, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2006.
 6. Polak W.: Ryzyko inwestycyjne. Przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji zagranicznych, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - problemy na progu XXI wieku. TNOiK, Bydgoszcz 2001.
 7. Polak W.: Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Wyd. ART-TEKST, Kraków 2006.
 8. Starzyk K.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Olesiński Z., PWE, Warszawa 1998.
 9. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2010-2011.
 10. UNDP, Word Investment Report 2008.
 11. UNDP, Word Investment Report 2010.
 12. World Bank, Global Development Finance 2010.
 13. Współczesna gospodarka światowa, red. B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu