BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Porównanie metody NPV, drzew decyzyjnych i metody opcji realnych w wycenie projektów inwestycyjnych
Comparison of Net Present Value (NPV), Decision Tree Analysis (DTA) And Real Option Analysis (ROA) in Investment Project Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 233-242, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Drzewo decyzyjne, Inwestycje, Wycena projektów inwestycyjnych, Wartość zaktualizowana netto, Opcje realne
Decision tree, Investment, Evaluation of investment projects, Net present value (NPV), Real options
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono porównanie powszechnie stosowanej metody wyceny projektów inwestycyjnych wartości zaktualizowanych przepływów netto (NPV) oraz metody drzew decyzyjnych (DTA) z nowoczesnym podejściem do wyceny projektów inwestycyjnych, jakie stanowią opcje realne (opcje rzeczowe). Po scharakteryzowaniu wymienionych metod autorka przedstawiła wady i zalety tych podejść oraz wskazała, w jakich sytuacjach mogą być z powodzeniem zaimplementowane. (abstrakt oryginalny)

The article presents a comparison between the traditional methods of valuating Net Present Value (NPV) and Decision Trees Analysis (DTA) with Real Option Models (ROA). All these methods were characterized and the advantages and disadvantages were named. The article shows the differences between the approaches regarding the flexibility of decision process and the uncertainty of future market events. The author gives also some examples of possible implementation of those methods.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brosch R.: Portfolios of Real Options, Springer, Leipzig 2008.
 2. Capiński M.: Definicja i wycena opcji realnych, home.agh.edu.pl/~dzieza/ real_options/materialy_ szkoleniowe.pdf (stan na październik 2011).
 3. Góralski B.: Zasoby niematerialne w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E Nowak, PWE, Warszawa 2008.
 4. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Krupski R., Strategia w ujęciu dynamicznym, [w:] Zarządzanie nr 6. Wybrane obszary funkcjonalne istytucji, Prace Naukowe nr 24 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. A. Matysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, www.dbc.wroc. pl/Content/4160 (stan na listopad 2011).
 6. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, red. W. Rogowski, SGH, Warszawa 2008.
 7. Patera W., Urbański A., Wycena opcji realnych - metody, wyzwania, home.agh.edu.pl/~dzieza/real_ options/materialy_szkoleniowe.pdf (stan na październik 2011).
 8. Polis A.: Drzewa decyzyjne, [w:] Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, red. W. Rogowski, SGH, Warszawa 2008.
 9. Trigeorgis L., Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, Cambridge 1996, http://books.google.pl/books?id=Z8o20TmBiLc C&printsec=frontcover&dq=trigeor gis&hl=pl&sa=X&ei=1Uf6TvO7KpDRsgbe36ztDw&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q &f=false (stan na grudzień 2011).
 10. Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, Third Edition. McKinsey & Company, Inc., Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin. John Wiley &Sons, Inc. New York 2000.
 11. Zabawa J.: Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1336&from=publication. (stan na październik 2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu