BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński), Tomczak Filip (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza stóp zwrotu i ryzyka inwestycji z uwzględnieniem kapitalizacji przedmiotów inwestycji
Analysis of Return Rates And Risks of Financial Investment Taking Into Account Market Capitalization of the Subject of Investment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 243-253, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Ryzyko inwestycyjne, Stopa zwrotu, Efektywność inwestycji
Financial investment, Investment risk, Rate of return, Efficiency of investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Stopy zwrotu i ryzyko to dwa fundamentalne obszary rozważań o efektywności inwestycji. Ogólnie przyjęto opinię, że inwestycje w małe podmioty rynku są bardziej ryzykowne, ale i przynoszą większe zyski w porównaniu do inwestycji w duże firmy. Praca omawia kształtowanie się stóp zwrotu oraz ryzyka w spółkach o różnych kapitalizacjach. Ukazuje różnice w ponoszonym ryzyku w zależności od stanu rynku oraz współzależność ponoszonego ryzyka i osiąganych stóp zwrotu, do analizy używając rozstępu jako miary ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Return rates and undertaken risk are two basic fields in investment efficiency analysis. Small company investments are more risky but give higher profits than investing in big companies - this statement seems to be the "market law". The research treats about risk and rates of return in companies with different capitalizations, conducting the analysis on 30 of the biggest and 30 of the smallest companies listed on the Warsaw Stock Exchange. It shows differences in incurred risks depending on market stage, and correlation between rates of return and risk. Research uses percentage gap as the measure of risk.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn statystyczny GPW z roku 2011, www.gpw.pl/statystyki_roczne (23.03.2012).
  2. Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999.
  3. Witek M.: Metody opisu współzależności cech [w:] Statystyka. Opis statystyczny, red. J. Hozer, Stowarzyszenie pomoc i rozwój, Szczecin 1998.
  4. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe vol. II, Agencja Wydawnicza Placent, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu