BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żarnowski Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Efekt kapitalizacji w Polsce
Capitalization Effect in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 255-263, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Stopa zwrotu, Model wyceny aktywów kapitałowych
Financial investment, Rate of return, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono badania efektu kapitalizacji w Polsce w latach 1998-2010 oparte na grupowaniu spółek w portfele i zastosowanie regresji przekrojowej Famy-McBetha. Wyniki potwierdzają ekonomicznie istotny, lecz nieistotny statystycznie efekt kapitalizacji w całym badanym okresie, oraz ekonomicznie i statystycznie istotny efekt kapitalizacji w podokresie 2003-2010. (abstrakt oryginalny)

The article presents research on capitalization effect in Poland in period 1998-2010, based on grouping stocks into portfolios and using Fama-McBeth cross-section regression. Results confirm economically important, but statistically insignificant capitalization effect in the whole period and both economically important and statistically significant capitalization effect in2003-2010 subperiod in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banz R.W.: The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks, "Journal of Financial Economics" 1981, 9.
  2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Dimson E., Marsh P.: Murphy's Law and Market Anomalies, "Journal of Portfolio Management" 1999, nr 25(2).
  4. Fama E.F., French K.R.: The Cross-Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" 1992, nr 47.
  5. Fama E.F., French K.R.: Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, "Journal of Finance" 1996, nr 51.
  6. Fama E.F., MacBeth J.D.: Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy" 1973, nr 81.
  7. Hawawini G., Keim D.B.: On the Predictability of Common Stock Returns: World-Wide Evidence, red. R. Jarrow, M.V. Maksimovic, W. Ziemba, Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 9, Finance, North-Holland, Amsterdam 1995.
  8. Reinganum M.R.: A New Empirical Perspective on the CAPM, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1981, nr 16.
  9. Żarnowski J.: Czy w Polsce występuje efekt kapitalizacji?, referat na I Międzynarodową Konferencję "Skuteczne Inwestowanie", Kołobrzeg 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu