BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Planutis Ewa (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
Title
Innowacyjność stymulatorem rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Innovation Stimulating the Development of SME Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 281-289, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka innowacyjna państwa
Innovative character, Small business, State innovation policy
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono definicje innowacji i innowacyjności oraz opisano stan innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zaprezentowano politykę rządu oraz Unii Europejskiej wobec wspierania innowacyjności oraz przykłady podejmowanych przez polski rząd działań, mających na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article presents definitions of innovation and innovative activity, and describes the state of innovation in small and medium size enterprises in Poland. The study also presents the Polish government's and European Union's policy of innovation supporting, and the examples of actions taken by Polish government which aim is to increase the level of enterprise innovativeness.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archibugi D.: Concetration, firm size and innovation: evidence from innovation costs, Technovation 15(3) 1995.
 2. Biernat-Jarka A., Grzymska E.: Wprowadzanie innowacji w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, "Roczniki Naukowe", red. B. Klepacki, Seria, Wieś Jutra, Lublin 2008.
 3. Do SMSs create more and better jobs?, EIM Businness & Policy Research, listopad 2011,
 4. Earle M.D.: Innovation in the food industry, Trends in Food Science &Technology May 1997, Vol. 8.
 5. Formularz GUS PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2008-2010, GUS, Warszawa 2011.
 6. Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, Inno Metrics, 1 February 2011.
 7. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 8. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 9. Innowacyjność 2010, red. P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 10. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 11. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, OECD i Eurostat, Warszawa 2008.
 12. Projekt raportu Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 13. Ronde P., Hussler C.: Innovation in regions: What does really matter?, Reserch Policy 2005, Vol. 34.
 14. Rozkrut D.: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu