BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworek Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Płynność finansowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce
Liquidity of State-Owned Enterprises Privatized with the Participation of Foreign Capital in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 313-322, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Foreign capital, Foreign investment, Privatisation of state owned enterprises, Enterprises financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1990-2010. Zawarto w nim informacje o zakresie, dynamice a w szczególności o płynności finansowej przedsiębiorstw sprywatyzowanych pośrednio i bezpośrednio z udziałem kapitału zagranicznego. Artykuł powstał na podstawie informacji o procesach prywatyzacyjnych pochodzących z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wykorzystano w nim także informacje uzyskane z prowadzonych przez GUS badań wyników finansowych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

This article presents the process of privatization of state-owned enterprises in Poland, with the participation of foreign capital, in the years 1990-2010. It contains information on the scope, dynamics and the liquidity (in the years 1999-2010) of state owned enterprises, which were privatized indirectly and directly with the participation of foreign capital. The article was developed on the basis of information on the privatization processes coming from Central Statistical Office. Data from research on financial results of enterprises, carried out by CSO, was also used in the paper.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyngus M., Kłosowska B., Prewysz-Kwinto P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń 2005.
 2. Jaworek M.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, TNOiK, Toruń 2006.
 3. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 roku, GUS, Warszawa 2000.
 4. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2000 roku, GUS, Warszawa 2001.
 5. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2001 roku, GUS, Warszawa 2002.
 6. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2002 roku, GUS, Warszawa 2003.
 7. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004.
 8. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
 9. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 10. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
 11. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
 12. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.
 13. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 14. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
 15. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 16. Zarzecki D.: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu