BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw
Key Measures of the Enterprise Performance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 381-390, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Mierniki efektywności, Efektywność przedsiębiorstwa, Rentowność przedsiębiorstwa, Wypłacalność
Effectiveness indicators, Enterprise effectiveness, Enterprise profitability, Financial solvency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nadrzędnymi celami działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej są: pomnażanie bogactwa właścicieli oraz zapewnienie istnienia przedsiębiorstwa. Chcąc oceniać realizację nadrzędnych celów przez przedsiębiorstwa, trzeba posługiwać się odpowiednimi miernikami. Niniejsze opracowanie poświęcono prezentacji istoty kluczowych mierników wyników działalności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The multiplication of the owners' capital and guaranteeing the enterprise's continuous existence, are the main goals of enterprise activity in market economy. It is necessary to use suitable measures to estimate realization of those goals in enterprises. This paper presents the essence of the key measures of the enterprise performance.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaszyk P., Fimińska-Banaszyk R.: Cele społeczne i systemowe w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 256, Poznań 1997.
 2. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 3. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 4. Burzym E.: Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.
 5. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 7. Meigs W.B., Meigs R.F.: Accounting: the basis for business decisions, McGraw-Hill Book Company, New York 1986.
 8. Pilarski R.: Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 411, Kraków 1993.
 9. Stępień K.: Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 674, Kraków 2005.
 10. Stępień K.: Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
 11. Śnieżek E.: Akademia Cash Flow - część I, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 4.
 12. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60 poz. 535 z późn. zm.
 14. Walczak M.: Analiza rentowności przedsiębiorstwa (podejście tradycyjne i współczesne), Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 15. Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 16. Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza rentowności przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1993, nr 9.
 17. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 18. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu