BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Utracone korzyści w perspektywie prawnej i finansowej
Lost Benefits from Financial and Legal Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 391-399, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wycena aktywów i pasywów, Analiza kosztów i korzyści (AKK), Wycena wartości niematerialnych
Valuation of assets and liabilities, Cost-benefit analysis (CBA), Valuation of intangible assets
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł stanowi wprowadzenie do problemu szacowania utraconych korzyści w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących szkód ponoszonych przez przedsiębiorstwa z różnych tytułów. Przeanalizowano zagadnienia definicji utraconych korzyści i pokrewnych kategorii, uwarunkowań prawnych występowania utraconych korzyści oraz warunków prawidłowej ich wyceny. Analizie poddana była polska rzeczywistość prawna z odniesieniami do rozwiązań stosowanych w USA. (abstrakt oryginalny)

Paper includes the introduction to the issue of lost profits due to damages incurred by companies and calculation of their value according to Polish law and practical experiences from the US. Analysis comprises lost profit definition in Polish regulations, conditions in which lost profits are confirmed as well as proper methods of lost profits valuation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banaszczyk Z. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  2. Crain M.A.: Discounting Lost Profits in Damage Measurements [w:] The Comprehensive Guide to Lost Profits Damages for Experts and Attorneys - 2011 Edition, red. N.J. Fannon. Business Valuation Resources, Portland 2010.
  3. Czachórski W. i in.: Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2002.
  4. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005.
  5. http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo - serwis internetowy Rzecznika Ubezpieczonych.
  6. Lloyd R.M.: Discounting Damages - Case Law, [w:] The Comprehensive Guide to Lost Profits Damages for Experts and Attorneys - 2011 Edition, red. N.J. Fannon. Business Valuation Resources, Portland 2010.
  7. openlaw.pl - serwis prawniczy prowadzony na zasadzie wiki, monitorowany przez prawników (naukowcy, absolwenci) Uniwersytetu Viadrina.
  8. Radwański Z., Olejniczak A.: Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  9. Wiśniewski T. [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, red. G. Bieniek, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2005.
  10. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu