BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Wpływ wybranych czynników na rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
The Influence of Chosen Factors on Return on Equity Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 401-412, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Analiza Du Ponta, Stopa zwrotu kapitału
Stock market companies, DuPont analysis, Return on Investment (ROI)
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badania wpływu wybranych czynników na wysokość wskaźnika rentowności kapitałów własnych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach badania sprawdzono jakie parametry modelu Du Pont wpływają na kształt miernika ROE w przypadku różnych przedsiębiorstw obecnych na GPW w Warszawie. Przeprowadzona analiza nie pozwoliła określić generalnego modelu zarządzania rentownością, pozwalającego na osiąganie wysokich stóp zwrotu z zainwestowanych kapitałów własnych. Mimo to wyniki badania umożliwiły wskazanie kilku istotnych prawidłowości rządzących stopą zwrotu z kapitałów własnych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of research on the influence of particular factors on return on equity (ROE) of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research shows how Du Pont factors influence the value of return on equity. According to the results of the research, it is impossible to point out one universal model of management, which would allow companies gain high return on equity. Nevertheless the research indicated some important principles of creating high return on equity.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielecka A.: Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
  2. Blumenthal R.G.: Tis the gift to be simple: Why the 80-year-old Du Pont model still has fans, "CFO Magazine" 1998, nr 1.
  3. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  4. Koller T., Goedhart T., Wessels D.: Valuation. Measurunig and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company, New Jersey 2005.
  5. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Zastosowanie modelu Du Ponta w ocenie stopy zwrotu kapitału własnego banku, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, T. 2. red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  6. Rappaport A.: Creating Shareholder Value: The new standard for business performance, Free Press, New York 1986.
  7. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
  8. Stewart B.G.: The Quest for Value, The EVATM Management Guide, HarperBusiness, New York 1991.
  9. Wędzki D.: Analiza finansowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu